Архів

Друк

«Про права на земельні ділянки, які підлягають державній реєстрації», - Олег Тимченко

Державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.

Державній реєстрації прав підлягають:

˗ право власності;

˗ речові права, похідні від права власності, а саме:

право користування (сервітут);

право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);

право постійного користування та право оренди (суборенди) земельної ділянки;

іпотека;

право довірчої власності;

інші речові права відповідно до закону.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з земельною ділянкою проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Державну реєстрацію права власності на земельні ділянки проводять державні реєстратори, що перебувають у трудових відносинах з суб'єктом державної реєстрації прав, нотаріуси шляхом внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Суб’єктами державної реєстрації прав є:

˗ виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, районні, районні у місті Києві державні адміністрації;

˗ акредитовані суб'єкти.

Заява про державну реєстрацію прав подається заявником шляхом звернення до:

˗ суб'єкта державної реєстрації прав;

˗ нотаріуса;

˗ центру надання адміністративних послуг.

Державний реєстратор самостійно за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) проставляє власний підпис.

За бажанням заявника відповідна заява може бути сформована та роздрукована у двох примірниках, один з яких після проставлення підписів заявником та особою, яка сформувала таку заяву, надається заявникові.

У разі задоволення заяви заявнику надаються:

˗ витяг з Державного реєстру прав з обов’язковим проставленням підпису та печатки державного реєстратора.

˗ оригінали поданих для державної реєстрації документів.

Начальник головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег Тимченко

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини