Архів

Друк

Істотні умови договору оренди землі

На даний час в Україні діє мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення.

У зв’язку з цим, власникам таких земельних ділянок залишається надавати їх в оренду для отримання додаткового доходу і щоб земельна ділянка використовувалася відповідно до її цільового призначення.

Відносини між власником земельної ділянки та орендарем мають бути юридично оформлені відповідно до вимог законодавства, тобто між ними має бути укладено договір оренди земельної ділянки. Саме в договорі визначаються основні умови, на яких орендар користується земельною ділянкою, а також права та обов’язки сторін.

У зв’язку з тим, що зазвичай власниками земельних ділянок і відповідно орендодавцями є пересічні громадяни, а орендарями – фермери, то саме останні пропонують до підписання текст договору.

Такий договір містить усі істотні умови договору, які мають бути визначені, аби договір мав юридичну силу, однак ці умови мають найбільш загальний характер, а сам договір може не передбачати механізмів захисту власника землі від порушень з боку орендаря, зокрема: визначення справедливих штрафних санкцій за затримку у виплаті орендної плати, відповідальність за виснаження земель тощо.

Отже, перед укладанням договору оренди землі обидві сторони мають чітко визначити всі умови співпраці та закріпити їх у письмовому вигляді.

Слід визначити, що договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку у відповідності до умов договору та вимог земельного законодавства.

Частина 1 статті 15 Закону України «Про оренду землі» передбачає, що договір оренди повинен містити такі істотні умови як об’єкт оренди, де вказується кадастровий номер земельної ділянки, її місце розташування та розмір, строк дії договору, який не може перевищувати 50 років, а для земель сільськогосподарського призначення не може бути менше 7 років, та орендну плату з зазначенням її розміру, форми платежу, порядку перегляду. Важливо пам’ятати, що договір, який не містить хоча б одну із вищезазначених істотних умов, може бути визнаний недійсним.

Статтею 125 Земельного кодексу України та статтею 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено, що право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації.

Слід розділяти момент укладання договору оренди та момент державної реєстрації права оренди, оскільки вони мають принципово різні юридичні наслідки. Так, сторони, дійшовши згоди щодо всіх істотних умов договору оренди землі, складають і підписують відповідний письмовий документ. Лише з моменту державної реєстрації орендар може користуватися земельною ділянкою.

Державна реєстрація права власності та інших речових прав (у тому числі оренди земельної ділянки) проводиться незалежно від місцезнаходження нерухомого майна в межах відповідної області.

Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації. Разом з заявою подається документ, що посвідчує особу заявника, довіреність, що посвідчує представницькі повноваження, у разі коли особа, яка звертається з заявою про державну реєстрацію діє як представник, копія реєстраційного номера облікової картки платника податку, договір оренди та документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

За загальним правилом державна реєстрація права власності та оренди проводиться у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав.

За результатом проведення державної реєстрації права оренди на земельну ділянку державний реєстратор (нотаріус) формує витяг. Варто наголосити, що у разі припинення договору оренди, потрібно звернутись до державного реєстратора про припинення права оренди. Якщо цього не здійснити, в орендаря буде формальна підстава продовжувати користуватися земельною ділянкою.

Слід зазначити, що орендодавцеві земельної ділянки не слід допускати одночасного укладення декількох договорів оренди на одну і ту ж земельну ділянку із двома і більше фізичними та/або юридичними особами. Земельні ділянки, які перебувають в користуванні громадян або юридичних осіб, передаються в користування лише після припинення права користування ними в порядку, визначеному законом. Одночасне укладення декількох договорів оренди на одну і ту ж земельну ділянку призводить до подвійної реєстрації, а саме виникнення такої ситуації, коли договір оренди земельної ділянки укладений та зареєстрований до 01.01.2013 року відповідно до вимог чинного на той час законодавства, а право оренди на цю ж земельну ділянку зареєстровано на підставі іншого договору оренди укладеного після 01.01.2013 року, тобто є два одночасно чині договори оренди на одну і ту ж земельну ділянку. Така ситуація призводять до пред’явлення до суду орендарями позовів до орендодавців та органів які здійснювали реєстрацію договорів оренди або права оренди земельною ділянкою про їх скасування, визнання недійсними.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег Тимченко

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини