Архів

Друк

Особливості надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи

У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також при державній реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, існує певне накопичення документів, які подаються для проведення відповідних реєстраційних дій та в подальшому зберігаються певний час у суб’єкта державної реєстрації, який відповідає за їх зберігання. Дані документи формуються в так звану реєстраційну справу.

Поняття реєстраційної справи закріплено в Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV (зі змінами та доповненнями) та в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (зі змінами та доповненнями) під яким розуміється сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які сформовані під час проведення таких дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Для здійснення правоохоронними органами своїх посадових обов’язків, до таких документів може надаватися тимчасовий доступ. Так, відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу від 13.04.2012 № 4651-VI (зі змінами та доповненнями) (далі – Кодекс), тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості на підставі ухвали слідчого судді, суду ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Законодавство у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу передбачає, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них виключно за рішенням суду, тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а відповідно до статті 21 Кодексу вказано, що вирок та ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов’язковою і підлягає безумовному виконанню на всій території України.

При цьому, відповідно до статті 164 Кодексу, ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів повинна містити в собі такі дані:

1) прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду повинна пред’явити особі, яка зазначена як володілець речей і документів, оригінал даної ухвали та вручити її копію. Дана норма прописана статтею 165 Кодексу.

Якщо на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів з реєстраційної справи було здійснено вилучення (виїмку) документів, то суб’єкт державної реєстрації, у якого дана справа знаходиться на зберіганні, обов’язково робить копію документів, що вилучаються з реєстраційної справи, формує опис даних документів та разом із копією ухвали долучає їх до даної реєстраційної справи.

Вилучені документи надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.

Після того, як всі процесуальні дії було проведено, документи вилучені з реєстраційної справи, підлягають негайному поверненню суб’єкту державної реєстрації, який забезпечує зберігання такої реєстраційної справи.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег ТИМЧЕНКО
Поділіться з друзями:   

Останні новини