Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–вересень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–вересень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 вересня 2016р. становила 1431026 осіб. Упродовж січня–серпня 2016р. чисельність населення зменшилася на 7922 особи.

У січні–серпні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 195,0 тис. домогосподарств на загальну суму 119627,9 тис.грн.

Крім того, 6996 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У серпні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 122,7 млн.грн (100,2% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець вересня 2016р. становила 18,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,9% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–вересні 2016р. було працевлаштовано 18136 осіб (30,4% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у вересні – 1588 осіб проти 1174 осіб у серпні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у вересні 2016р., 61,5% становили жінки, 43,3% – молодь у віці до 35 років.

У вересні 2016р. частка працевлаштованих осіб порівняно з серпнем збільшилася на 2,0 в.п. і становила 7,2% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–серпні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4361 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 22,2%.

Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 104,7%.

Упродовж січня–серпня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 5,2%, або на 1,6 млн.грн, і на 1 вересня становила 29,7 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–вересня 2016р. обліковано 19501 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 32,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–вересень 2016р. становив 25036,4 млн.грн, що складає 106,5% обсягу січня–вересня 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–вересні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–вереснем 2015р. становив 95,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 94,1%, у господарствах населення – 97,7%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 93,7%, продукції тваринництва – 101,8%.

На 1 жовтня 2016р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) обмолочено на площі 506,5 тис.га, що становить 54,3% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 59,1%); намолочено 24386,6 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 6,2% менше, ніж на 1 жовтня 2015р., при середній урожайності 48,2 ц з 1 га обмолоченої площі (на 1,0 ц більше).

За січень–вересень 2016р. реалізовано на забій 76,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,6% більше порівняно з січнем–вереснем 2015р., вироблено 608,7 тис.т молока (на 0,7% більше) та 538,8 млн.шт яєць (на 8,0% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 28,1%, 45,9% та 31,6%.

За розрахунками, на 1 жовтня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 278,1 тис.голів (на 1,9% менше, ніж на 1 жовтня 2015р.), у тому числі корів – 129,6 тис. (на 2,0% менше); свиней – 434,1 тис. (на 2,0% менше), овець та кіз – 63,3 тис. (на 3,7% менше), птиці – 6432,3 тис.голів (на 4,2% більше). У господарствах населення утримувалось 42,7% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,5%; свиней – 29,0%, овець та кіз – 85,2%, птиці – 62,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,3%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 98,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 97,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,2%.

Водночас одержано приріст продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (20,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (19,3%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (14,0%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (1,4%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (0,7%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–вересні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2718,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016р. порівняно з січнем–вереснем 2015р. становив 88,7%.

ТРАНСПОРТ

У січні–вересні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 5077,9 млн.ткм, або 93,9% від обсягу січня–вересня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 17,6 млн.т вантажів, що становить 103,6% від обсягу січня–вересня 2015р.

У січні–вересні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2115,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 87,2 млн. пасажирів, що становить відповідно 108,0% та 98,4% від обсягу січня–вересня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–серпні 2016р. експорт товарів становив 946,8 млн.дол. США, імпорт – 557,0 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2015р. експорт скоротився на 6,5% (на 65,3 млн.дол.), імпорт – на 6,2% (на 36,9 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 389,8 млн.дол. (у січні–серпні 2015р. також позитивне – 418,2 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 127 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–вересні 2016р. становив 107,1% (у січні–вересні 2015р. – 143,6%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини