Архів

Друк

Як надається державним службовцям додаткова відпустка за новим порядком

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко розповіла як надається державним службовцям додаткова відпустка за новим порядком.

У зв’язку з набранням чинності з 1 травня 2016 року Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII (далі — Закон № 889) механізм надання та тривалість додаткових оплачуваних відпусток державним службовцям змінився. Відтепер за кожний рік державної служби після досягнення п’ятирічного стажу державному службовцю надається один календарний день додаткової відпустки, але не більше 15 календарних днів. Тривалість додаткової відпустки порівняно із попереднім Законом про держслужбу № 3723, тривалість додаткової відпустки, на яку має право державний службовець за Законом № 889, змінилась.

Однак, закони та інші нормативно-правові акти згідно ст. 58 Конституції України не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи, тому, якщо за Законом № 889 після 01.05.2016 тривалість додаткової відпустки зменшилася, вона надається тієї тривалості, на яку державний службовець мав право відповідно до Закону № 3723. Тривалість додаткової відпустки, якщо стаж держслужбовця 16 років, держслужбовець має право на додаткову відпустку тривалістю 15 календарних днів, оскільки за державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону № 3723 мали право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 58 Закону № 889, така тривалість додаткових відпусток згідно п. 9 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 зберігається після набрання чинності Законом № 889. Якщо стаж державної служби державного службовця становить 12 (13) років, то до набуття ним стажу державної служби 14 (16) років державний службовець має право на 9 (11) календарних днів додаткової відпустки.

На прохання державного службовця додаткову відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості. Взяти невикористану частину додаткової відпустки держслужбовець має право у будь-який час відповідного року або приєднати її до відпустки у наступному році. Перенести додаткову відпустку або продовжити її держслужбовець може у таких випадках, як: тимчасова непрацездатність; відкликання із додаткової відпустки для виконання невідкладних завдань; виконання державних або громадських обов’язків, якщо згідно із законодавством службовець підлягає звільненню від основної роботи із збереженням заробітної плати на час виконання таких обов’язків; відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами; збіг додаткової відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням. При перенесенні додаткової відпустки, держслужбовець має погоджувати її строк із безпосереднім керівником. Якщо під час самої додаткової відпустки виникла необхідність її перенести, то невикористана частина додаткової відпустки надається після закінчення причин, що зумовили таке перенесення, або переноситься на інший період, узгодивши це між держслужбовцем та його безпосереднім керівником.

Додаткова відпустка не надається державному службовцю за час перебування: у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустках без збереження заробітної плати: у разі, коли дитина потребує домашнього догляду (тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку); у разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; у разі, коли дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А» (до досягнення дитиною 18-річного віку).

Також додаткова відпустка не надається державному службовцю за час навчання у навчальному закладі, установі, організації незалежно від форми власності, що має право надавати освітні послуги, зокрема за кордоном, для підвищення рівня професійної компетентності з відривом від виробництва.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується до стажу державної служби, тому дає право на додаткову відпустку.

Додаткові відпустки за попередній і поточний періоди за згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі можуть бути надані одночасно, тому в наказі про надання відпустки необхідно зазначити періоди роботи і тривалість відпуски за певний період. Оскільки додаткова відпустка надається державним службовцям або одночасно із щорічною основною оплачуваною відпусткою, або окремо від неї — за згодою між державним службовцем і керівником державної служби в державному органі відповідно до затвердженого графіка відпусток, то оформити надання додаткової відпустки одночасно з основною щорічною відпусткою можна одним наказом.

Поділіться з друзями:   

Останні новини