Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень-квітень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–квітень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1435909 осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилась на 3039 осіб.

Чисельність населення зменшилась за рахунок природного скорочення (3330 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (291 особа).

У січні–березні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 48,5 тис. домогосподарств, що становило 136,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), на загальну суму 68434,2 тис.грн.

Крім того, 337 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що становило 183,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.).

У січні–березні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 934,9 млн.грн (96,0% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2016р. становила 433,4 млн.грн.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 25,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,5% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–квітні 2016р. було працевлаштовано 10363 особи (22,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у квітні – 4621 особу проти 3778 осіб у березні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у квітні 2016р., 32,0% становили жінки, 30,9% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з березнем 2016р. збільшилася на 3,6 в.п. і у квітні 2016р. становила 14,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–березні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,4% і становив 4066 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 89,9%.

Упродовж січня–березня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 33,5%, або на 10,5 млн.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 41,9 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–квітня 2016р. обліковано 10001 кримінальне правопорушення, що на 22,3% більше, ніж у січні–квітні 2015р.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2016р. становив 11415,8 млн.грн, що складає 106,8% обсягу січня–квітня 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–квітні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 100,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 100,2%, у господарствах населення – 102,0%.

За січень–квітень 2016р. реалізовано на забій 37,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,2% більше порівняно з січнем–квітнем 2015р., вироблено 233,0 тис.т молока (на 3,4% більше) та 224,7 млн.шт яєць (на 3,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37,9%, 39,4% та 31,4%.

За розрахунками, на 1 травня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 272,9 тис.голів (на 1,9% менше, ніж на 1 травня 2015р.), у тому числі корів – 132,3 тис. (на 0,1% більше); свиней – 427,1 тис. (на 4,1% більше), овець та кіз – 69,5 тис. (на 1,3% менше), птиці – 4738,8 тис.голів (на 12,7% більше). У господарствах населення утримувалось 40,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,1%; свиней – 26,7%, овець та кіз – 85,0%, птиці – 56,6%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,2%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання індекс промислової продукції становив 97,6%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 96,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 95,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 91,6%.

Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (29,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (24,4%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (11,9%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (0,6%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–квітні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 902,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 81,4%.

У січні–березні 2016р. прийнято в експлуатацію 16,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 22,6% менше проти січня–березня 2015р.

ТРАНСПОРТ

У січні–квітні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2274,7 млн.ткм, або 91,9% від обсягу січня–квітня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 8,1 млн.т вантажів, що становить 107,7% від обсягу січня–квітня 2015р.

У січні–квітні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 905,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 39,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 109,9% та 102,4% від обсягу січня–квітня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–березні 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 340,0 млн.дол. США та 198,7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт скоротився на 7,0% (на 25,5 млн.дол.), імпорт – на 0,7% (на 1,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 141,3 млн.дол. (у січні–березні 2015р. також позитивне – 165,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 105 країн світу.

У січні–березні 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили відповідно 6,1 млн.дол. США та 29,0 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт зменшився на 66,8%, імпорт – на 17,3%. Негативне сальдо становило 22,9 млн.дол. (за січень–березень 2015р. – також негативне 16,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 103 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив 997,8 млн.дол. США, що на 0,4% менше обсягу інвестицій на початок 2016р., та в розрахунку на одну особу населення склав 694,8 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2016р. становив 105,6% (у січні–квітні 2015р. – 138,6%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини