Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–березень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–березень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 1436672 особи. Упродовж січня–лютого 2016р. чисельність населення зменшилась на 2276 осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (2455 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (179 осіб).

У січні–лютому 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 40,4 тис. домогосподарств, що становило 136,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), на загальну суму 58513,9 тис.грн.

Крім того, 320 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що становило 183,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.).

У січні–лютому 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 612,1 млн.грн (90,8% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець лютого 2016р. становила 456,6 млн.грн.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 28,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 84,8% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2016р. було працевлаштовано 5742 особи (13,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у березні – 3778 осіб проти 1233 осіб у лютому.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у березні 2016р., 27,9% становили жінки, 33,2% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим 2016р. збільшилася на 7,3 в.п. і у березні 2016р. становила 10,7% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–лютому 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,5% і становив 3925 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 86,6%.

Упродовж січня–лютого 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 26,5%, або на 8,3 млн.грн, і на 1 березня 2016р. становила 39,7 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–березня 2016р. обліковано 7545 кримінальних правопорушень, що на 31,4% більше, ніж у січні–березні 2015р.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі за січень–березень 2016р. становив 8518,0 млн.грн, що складає 110,5% обсягу січня–березня 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–березні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 101,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 101,5%, у господарствах населення – 101,0%.

За січень–березень 2016р. реалізовано на забій 28,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,3% більше порівняно з січнем–березнем 2015р., вироблено 166,8 тис.т молока (на 2,2% більше) та 167,7 млн.шт яєць (на 1,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39,3%, 37,9% та 29,4%.

За розрахунками, на 1 квітня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 268,8 тис.голів (на 1,0% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), у тому числі корів – 132,3 тис. (на 0,5% більше); свиней – 429,4 тис. (на 6,0% більше), овець та кіз – 59,5 тис. (на 1,2% менше), птиці – 4314,4 тис.голів (на 12,3% більше). У господарствах населення утримувалось 39,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,0%; свиней – 27,1%, овець та кіз – 82,4%, птиці – 54,1%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря і у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив по 95,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,3%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 83,0%.

Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (31,6%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (19,8%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (5,3%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,3%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–березні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 639,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 76,9%.

ТРАНСПОРТ

У січні–березні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1707,5 млн.ткм, або 92,7% від обсягу січня–березня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 6,0 млн.т вантажів, що становить 109,6% від обсягу січня–березня 2015р.

У січні–березні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 654,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 29,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 105,1% та 100,8% від обсягу січня–березня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–лютому 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 217,6 млн.дол. США та 129,4 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 6,4% (на 14,8 млн.дол.), імпорт – на 0,3% (на 0,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 88,2 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. також позитивне – 102,6 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами з 98 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2016р. становив 101,6% (у січні–березні 2015р. – 118,3%).

Поділіться з друзями:   

Останні новини