Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–листопад 2015 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–жовтень 2015 року.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–листопаді 2015р. порівняно з січнем–листопадом 2014р. індекс промислової продукції становив 94,6%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 97,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 96,0%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 93,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,8%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 93,2%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 64,3%.

Водночас одержано приріст продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (8,7%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,4%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–листопаді 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–листопадом 2014р. становив 106,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 108,5%, у господарствах населення – 102,2%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 108,9%, продукції тваринництва – 97,3%.

За січень–листопад 2015р. реалізовано на забій 92,1 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,6% менше порівняно з січнем–листопадом 2014р., вироблено 734,4 тис.т молока (на 2,6% менше) та 611,6 млн шт. яєць (на 7,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 31,2%, 46,7% та 32,0%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2015р. порівняно з січнем–листопадом 2014р. збільшився на 17,1%, у тому числі продукції рослинництва – на 22,9%, тваринництва – зменшився на 3,4%.

На 1 грудня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 3844,9 тис.т зерна (на 19,9% більше проти 1 грудня 2014р.), у тому числі 2963,9 тис.т кукурудзи, 719,5 тис.т пшениці, 89,5 тис.т ячменю, 4,0 тис.т жита.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–вересень 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4760,1 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становило 61,4% обсягу капітальних інвестицій за січень–вересень 2014р.

БУДІВНИЦТВО

У січні–листопаді 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3606,6 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2015р. порівняно з січнем–листопадом 2014р. становив 81,1%.

ЗовнішнЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–жовтень 2015р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 1235,6 млн дол. США та 760,9 млн дол. США. Порівняно з січнем–жовтнем 2014р. експорт скоротився на 31,6%, імпорт – на 17,3%. Позитивне сальдо становило 474,7 млн дол. США (за січень–жовтень 2014р. також позитивне – 887,2 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 126 країн світу.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі за січень–листопад 2015р. становив 27103,1 млн грн, що складає 79,7% обсягу січня–листопада 2014р.

ТРАНСПОРТ

За січень–листопад 2015р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6762,0 млн ткм, що на 1,8% більше від обсягу січня–листопада 2014р. Підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 21,9 млн т вантажів, що становило 97,9% від обсягу січня–листопада 2014р.

Залізничним транспортом за січень–листопад 2015р. відправлено 19,5 млн т вантажів, що на 2,1% менше, ніж за січень–листопад 2014р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–листопад 2015р. виконано вантажооборот у обсязі 674,3 млн ткм і перевезено 2,4 млн т вантажів, що відповідно на 15,8% і 0,3% менше, ніж за січень–листопад 2014р.

За січень–листопад 2015р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2422,9 млн пас.км і перевезено (відправлено) 109,2 млн пасажирів, що відповідно на 8,2% менше та на 4,9% більше, ніж за січень–листопад 2014р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–листопад 2015р. становив 144,0% (за січень–листопад 2014р. – 120,5%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–жовтень 2015р. становив 3676 грн і порівняно з січнем–жовтнем 2014р. збільшився на 17,3%. Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. становив 77,3%.

Упродовж січня–жовтня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 39,1%, або на 9,9 млн грн, і на 1 листопада 2015р. становила 35,4 млн грн.

У січні–жовтні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 228,0 тис. домогосподарств, що становило 86,3% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 79845,3 тис.грн.

Крім того, 7543 домогосподарствам (79,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–жовтні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1623,5 млн грн (95,0% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець жовтня 2015р. становила 302,7 млн грн.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних за листопад 2015р. збільшилась на 12,1% і на кінець місяця становила 25,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,5% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості упродовж січня–листопада 2015р. було працевлаштовано 22,4 тис. осіб, або 30,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у листопаді 2015р. – 1,1 тис. осіб, що на 38,1% менше, ніж у жовтні поточного року.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у листопаді 2015р., 56,4% становили жінки, 37,7% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з жовтнем 2015р. зменшилась на 2,9 в.п. і у листопаді становила 3,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2015р. становила 1440,7 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2015р. чисельність населення зменшилась на 8291 особу.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2015р. обліковано 20816 кримінальних правопорушень (що на 18,8% більше, ніж у січні–листопаді 2014р.).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини