Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–жовтень 2015 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–жовтень 2015 року.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. індекс промислової продукції становив 94,3%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 96,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 94,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 93,6%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,2%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 91,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 63,5%.

Водночас одержано приріст продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (11,8%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (2,4%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–жовтні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–жовтнем 2014р. становив 104,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –106,6%, у господарствах населення – 102,3%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 107,1%, продукції тваринництва – 97,4%.

На 1 листопада 2015р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) обмолочено на площі 834,7 тис.га, що становить 89,6% площ, посіяних під урожай 2015р. (торік – 91,5%); намолочено 47129,9 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 8,5% більше, ніж на 1 листопада 2014р., при середній урожайності 56,5 ц з 1 га обмолоченої площі (на 6,8 ц більше).

За січень–жовтень 2015р. реалізовано на забій 82,7 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 4,6% менше порівняно з січнем–жовтнем 2014р., вироблено 673,1 тис.т молока (на 2,6% менше) та 556,1 млн шт. яєць (на 7,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 30,2%, 46,7% та 32,3%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–жовтень 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. збільшився на 14,6%, у тому числі продукції рослинництва – на 19,2%, тваринництва – зменшився на 1,2%.

На 1 листопада 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 3711,5 тис.т зерна (на 19,4% більше проти 1 листопада 2014р.), у тому числі 2671,7 тис.т кукурудзи, 861,7 тис.т пшениці, 97,8 тис.т ячменю, 4,6 тис.т жита.

БУДІВНИЦТВО

У січні–жовтні 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3154,8 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2015р. порівняно з січнем–жовтнем 2014р. становив 81,2%.

У січні–вересні 2015р. в області прийнято в експлуатацію 127,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 26,7% більше проти січня–вересня 2014р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–вересень 2015р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 1122,3 млн дол. США та 667,0 млн дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2014р. експорт скоротився на 32,0%, імпорт – на 19,1%. Позитивне сальдо становило 455,3 млн дол. США (за січень–вересень 2014р. також позитивне – 826,5 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 124 країн світу.

За січень–вересень 2015р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили відповідно 48,7 млн дол. США та 105,8 млн дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2014р. експорт зменшився на 32,0%, імпорт – на 29,8%. Негативне сальдо становило 57,1 млн дол. США (за січень–вересень 2014р. – також негативне 79,2 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 114 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2015р. становив 1010,2 млн дол. США, що на 2,9% менше обсягу інвестицій на початок 2015р., та в розрахунку на одну особу населення склав 698,8 дол.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі за січень–жовтень 2015р. становив 24467,7 млн грн, що складає 79,6% обсягу січня–жовтня 2014р.

ТРАНСПОРТ

За січень–жовтень 2015р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6088,7 млн ткм, що на 2,8% більше від обсягу січня–жовтня 2014р. Підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 19,4 млн т вантажів, що становило 96,4% від обсягу січня–жовтня 2014р.

Залізничним транспортом за січень–жовтень 2015р. відправлено 17,3 млн т вантажів, що на 3,7% менше, ніж за січень–жовтень 2014р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–жовтень 2015р. виконано вантажооборот у обсязі 604,7 млн ткм і перевезено 2,1 млн т вантажів, що відповідно на 17,1% і 1,5% менше, ніж за січень–жовтень 2014р.

За січень–жовтень 2015р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2192,3 млн пас.км і перевезено (відправлено) 99,0 млн пасажирів, що відповідно на 9,4% менше та на 4,9% більше, ніж за січень–жовтень 2014р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–жовтень 2015р. становив 141,3% (за січень–жовтень 2014р. – 117,9%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–вересень 2015р. становив 3610 грн і порівняно з січнем–вереснем 2014р. збільшився на 15,8%. Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2015р. порівняно з січнем–вереснем 2014р. становив 76,3%.

Упродовж січня–вересня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 36,4%, або на 9,3 млн грн, і на 1 жовтня 2015р. становила 34,7 млн грн.

У січні–вересні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 189,9 тис. домогосподарств, що становило 86,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 63511,4 тис.грн.

Крім того, 6471 домогосподарству (77,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–вересні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1454,1 млн грн (101,8% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець вересня 2015р. становила 335,4 млн грн.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних за жовтень 2015р. зменшилась на 0,3% і на кінець місяця становила 22,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,0% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості упродовж січня–жовтня 2015р. було працевлаштовано 21,3 тис. осіб, або 31,8% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у жовтні 2015р. – 1,8 тис. осіб, що на 12,6% більше, ніж у вересні поточного року.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у жовтні 2015р., 52,3% становили жінки, 34,8% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з вереснем 2015р. збільшилась на 0,8 в.п. і у жовтні становила 6,8% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2015р. становила 1441,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2015р. чисельність населення зменшилась на 7194 особи.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–жовтня 2015р. обліковано 18809 кримінальних правопорушень (що на 16,8% більше, ніж у січні–жовтні 2014р.).

Поділіться з друзями:   

Останні новини