Архів

Друк

Більшість безробітних в області жінки

На кінець вересня 2015р. в державній службі зайнятості було зареєстро-вано 22,6 тис. безробітних. Допомогу по безробіттю отримували 79,9% осіб, які мали статус безробітного. Із загальної кількості безробітних жінки складали 61,2%, молодь у віці до 35 років – 40,5%.

За даними Головного управління статистики у Полтавській області рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2015р. становив 2,6% населення працездатного віку.

До державної служби зайнятості роботодавцями на кінець вересня 2015р. було заявлено про наявність 1,6 тис. вільних робочих місць (вакантних посад). Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакан-тну посаду) становило 14 осіб.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець ве-ресня 2015р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (22,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, екс-плуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складан-ня устаткування та машин (17,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (14,1%) і професіоналів (12,5%).

За сприяння державної служби зайнятості упродовж вересня 2015р. було працевлаштовано 1,6 тис. осіб, або 6,0% громадян, які мали статус зареєстрова-ного безробітного у цьому місяці. Серед зареєстрованих безробітних, що отри-мали роботу у вересні 2015р., 63,6% становили жінки, 45,9% – молодь у віці до 35 років.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2015р., становила 18,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1401 грн., що дорівнює 101,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини