Архів

Друк

Використання палива підприємствами області за 2014 рік

Підприємствами та організаціями області за 2014р. використано енерге-тичних матеріалів і продуктів перероблення нафти 7825,3 тис.т умовного пали-ва, включаючи реалізацію населенню.

За даними Головного управління статистики у Полтавській області, газу природного спожито 2805,6 млн.м3, нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумі-нозних (включаючи газовий конденсат) – 2162,2 тис.т, газойлів (палива дизе-льного) – 366,3 тис.т, бензину моторного – 120,1 тис.т, дров для опалення – 57,5 тис.м3 щільних, пропану і бутану скраплених – 36,7 тис.т, вугілля кам’яного – 23,6 тис.т, мазутів паливних важких – 15,5 тис.т.

У порівнянні з 2013р. загальний обсяг використаного палива зменшився на 7,4%. Зменшилось використання нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних (включаючи газовий конденсат) – на 15,2%, бензину моторного – на 15,0%, вугілля кам’яного та мазутів паливних важких – на 14,2%, газу природного – на 4,7%, газойлів (палива дизельного) – на 3,8%. Водночас збільшилось використання пропану і бутану скраплених на 4,6% та дров для опалення – на 4,4%.

Загальний обсяг відпуску палива населенню становив 1104,7 тис.т умов-ного палива, що на 6,2% менше, ніж у 2013р. Реалізовано населенню газу при-родного 755,0 млн.м3, дров для опалення – 23,8 тис.м3 щільних, вугілля кам’яного – 2,1 тис.т.

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини