Архів

Друк

Як зареєструвати шлюб громадянам України, які проживають за кордоном, та іноземним громадянам

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Ірина Пашко повідомила інформацію як зареєструвати шлюб громадянам України, які проживають за кордоном, та іноземним громадянам.

Шлюб між громадянином (громадянкою) України та іноземною громадянкою (громадянином), а також між іноземцями реєструються в Україні відповідно до українського законодавства.

Згідно Сімейного кодексу України (далі – СК) шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС). Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя.

Для державної реєстрації шлюбу жінкою та чоловіком, які досягли 18 років, особисто подається заява до органу ДРАЦС за їх вибором.

Якщо жінка і (або) чоловік не можуть через поважні причини особисто подати заяву про державну реєстрацію шлюбу до органу ДРАЦС, таку заяву, справжність підпису (ів) на якій засвідчено нотаріально, можуть подати їх представники. Повноваження представника мають ґрунтуватися на нотаріально посвідченій довіреності. При поданні заяви про державну реєстрацію шлюбу жінка та чоловік пред’являють на посвідчення своєї особи паспорт або паспортний документ.

Заяви про державну реєстрацію шлюбу в органах ДРАЦС України приймаються:

- від громадян України, які постійно проживають за кордоном, за паспортом громадянина України для виїзду за кордон (подавати нотаріально засвідчену заяву для підтвердження сімейного стану таких громадян не потрібно);

- від громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, приймаються при пред’явленні паспорта громадянина України;

- від громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання до іншої країни, але ще не виїхали за кордон, на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- особи, які відбувають у закордонне плавання і мають посвідчення особи моряка, повинні пред’явити паспорт громадянина України;

- іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ з відміткою про реєстрацію уповноваженого органу щодо законності їх перебування в Україні, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

При пред’явленні для державної реєстрації шлюбу тимчасового посвідчення громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспортного документа іноземця, особи без громадянства, в заяві про державну реєстрацію шлюбу та графі «Для відміток» актового запису про шлюб зазначається: «Особа попереджена про правові наслідки недійсності шлюбу у разі повідомлення завідомо неправдивих даних щодо свого сімейного стану». Такий запис засвідчується підписом особи, яка пред’явила один із вказаних документів.

Звертаю увагу, що особи, які раніше перебували в шлюбі, можуть зареєструвати повторний шлюб за умови пред’явлення документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу або визнання шлюбу недійсним.

Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

На даний час найбільш поширеним способом оформлення документів для їх можливого використання за кордоном є проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, яка була підписана в Гаазі (Королівство Нідерланди) в 1961 році. Станом на сьогоднішній день її дія поширюється на 100 держав-учасниць. Апостиль засвідчує справжність підпису особи під документом і автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.

У разі необхідності підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, та громадяни України, які проживають за кордоном подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у тому числі дипломатичним представництвом чи консульською установою України, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом. Якщо до органів ДРАЦС подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу державної реєстрації актів цивільного стану державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку на підставі спільної заяви наречених та документів, які підтверджують наявність поважної причини (наприклад, необхідність лікування, терміновий від’їзд).

У разі вагітності нареченої, народження нею дитини та якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, за наявності документів, що підтверджують викладені факти, державна реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Якщо наречені не можуть з'явитися з поважної причини для проведення державної реєстрації шлюбу у встановлений день, строк такої реєстрації переноситься за їх письмовою заявою на інший день.

У такому разі строк перенесення державної реєстрації шлюбу не може перевищувати одного року від дня подання відповідної заяви.

Якщо наречені не з'явилися для проведення державної реєстрації шлюбу і не повідомили про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Попередній запис на прийом до відділів ДРАЦС: http://www.just.gov.ua/dracs/

Обрати дату і час державної реєстрації шлюбу: http://www.just.gov.ua/wedding/».

Поділіться з друзями:   

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини