Архів

Друк

Що таке сертифіковані системи управління і чому вони нині «в моді»?

Прагнення України стати повноправним членом Європейського Союзу вимагає якомога швидше привести вітчизняні підприємства у відповідність до європейського рівня ділової досконалості та налагодити випуск продукції європейського рівня якості. Адже тільки високоякісні товари можуть бути конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Тож дедалі більше суб’єктів господарської діяльності розробляють та впроваджують системи управління на відповідність міжнародним стандартам, які згодом дають змогу їм піднятися на вищий щабель розвитку.

Що таке сертифіковані системи управління і чому вони нині «в моді»?

Система управління – це загальновизнана світова практика управління певною сферою діяльності організації, що заснована на циклі «плануй-дій-перевіряй-поліпшуй». Розробка та впровадження певної системи управління передбачає детальний поетапний опис кожного кроку того чи іншого процесу та приведення його потім до норм стандартів і постійне відстежування того, чи немає відхилень від цих норм. У наш час, коли традиційні методи контролю та управління далеко не завжди можуть забезпечити бажаний результат, впровадження таких систем набуває дедалі більшої популярності.

Сучасні умови ринку, чинне законодавство та вимоги, які висувають іноземні партнери, спонукають вітчизняні підприємства до впровадження систем управління своєю діяльністю у таких стратегічно важливих сферах, як якість продукції та послуг, вплив на довкілля, гігієна та безпека праці, безпечність харчових продуктів, інформаційна безпека, соціальна відповідальність тощо.

Впровадження систем управління на підприємствах дає змогу значно підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції та послуг, вивести їх на європейський ринок, заощадити кошти за рахунок ефективної організації виробництва, створити необхідне підґрунтя для впровадження міжнародних стандартів, звести до мінімуму ризики, пов’язані з виробництвом неякісної продукції та претензіями незадоволених клієнтів.

Сертифікація систем управління може бути як добровільною, так і обов’язковою, якщо мова йде про безпечність продукції харчових підприємств. В Україні діє державна система сертифікації продукції – УКРСЕПРО. Станом на 1 січня 2012 року у її реєстрі значиться вже близько шести з половиною тисяч сертифікатів на системи управління. Крім того, реєстрація сертифікатів на деякі види систем здійснюється децентралізовано кожним органом з сертифікації, а філії іноземних органів з сертифікації взагалі мають власну реєстрацію виданих сертифікатів. Тож загальна кількість сертифікатів на системи управління, виданих вітчизняним підприємствам, орієнтовно сягає 10 тисяч. Втім, ця цифра могла б бути значно більшою, адже ще далеко не всі суб’єкти господарської діяльності усвідомили необхідність запровадити в себе цей передовий досвід. Тож спробуємо коротко охарактеризувати декілька найбільш поширених у нашій державі систем управління.

Забезпечити стабільну якість продукції та послуг неможливо без системного підходу

Результати досліджень доводять, що якщо до компанії звернулося лише 4 споживачі із скаргами на її роботу, варто бити на сполох, адже за статистикою лише чотирьом відсоткам клієнтів властиво скаржитися, а 96% просто підуть до конкурентів і ніколи не повернуться. Це означає, що якщо Вам відомо про чотирьох незадоволених, то є ще 96, які просто промовчали про своє невдоволення. До того ж, пам’ятайте, кожен із них поділиться враженнями ще в середньому з десятьма людьми. Тож 4 невдоволених можуть бути вершиною айсберга із 1000 чоловік! Отже, якщо Ви бажаєте бути в числі найсильніших у своїй галузі, варто подбати про якість не чекаючи на появу скарг.

Як відомо, для того, щоб декларувати стабільну якість продукції чи послуг, необхідно мати дієву систему управління, яка дозволить контролювати не лише виробничі аспекти, а й управління документацією, персоналом, забезпечення ресурсами, маркетинг, зворотній зв’язок зі споживачем тощо. Тож міжнародна організація із стандартизації (International Organization for Standardization) - ISO розробила міжнародний стандарт ISO 9001, що встановлює чіткі єдині вимоги до систем управління якістю підприємств та установ. В Україні його вимоги почали впроваджувати з 2001року, коли наша держава теж приєдналася до цієї міжнародної організації та прийняла національний аналог міжнародного стандарту. На його основі на підприємствах розробляється та впроваджується система управління якістю (СУЯ), як складова частина загальної системи управління підприємством.

Розповсюдженість стандарт ISO 9001 отримав завдяки своїй універсальності (ним можуть керуватися підприємства будь-якої галузі), виду діяльності (виробництво чи сфера послуг), форми власності, розмірів та кількості працівників. Достатньо сказати лише, що стандарт ISO 9001 є найбільш популярним у світі міжнародним стандартом, його впровадили вже понад 2 мільйони підприємств та організацій з різних куточків земної кулі.

Спрямованість на якість, як на найвищий пріоритет, дала змогу таким країнам, як Японія, Німеччина, Швеція, Швейцарія, США та інші досягти вершин економічного розвитку. Фактично, з кожним днем все більше компаній, які виявляють цікавість до тієї чи іншої продукції чи послуг, вимагають від того, хто їх виробляє чи надає, доказів постійного дотримання якості, підтверджених відповідними сертифікатами, як необхідної умови ведення бізнесу. Сертифікат на систему управління якістю – це переконливий аргумент для потенційних клієнтів на користь успішної співпраці, адже ключовим принципом системи управління якістю є орієнтація на максимально повне задоволення вимог замовника.

Тож під час розробки системи управління якістю необхідно дати відповідь на три ключові питання: хто Ваш споживач, які його вимоги і яких зусиль треба докласти, щоб його задовольнити? Відповідь на них визначає специфіку системи управління якістю, яка розробляється для кожного окремо взятого підприємства. Але найвищого ефекту досягає той, кому вдається на сто відсотків привести практичну діяльність свого підприємства у відповідність з документацією, яка відповідає вимогам стандарту ISO 9001.

Така система управління якістю з 2003 року ефективно функціонує і в «Полтавастандартметрології». А фахівці центру допомагають розробити, впровадити та сертифікувати СУЯ всім бажаючим підприємствам та установам.

Завдяки плідній співпраці з ДП «Полтавастандартметрологія» апаратом Полтавської обласної державної адміністрації вперше серед подібних установ України було отримано сертифікат на систему управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001-2001.

Приємно відзначити, що протягом останніх років дедалі більше керівників підприємств приймають рішення про впровадження системи управління якістю на підпорядкованому їм підприємстві.

Для харчової продукції найголовніше – безпечність

За даними статистики Україна займає перше місце серед країн Центрально-Європейського регіону за кількістю харчових отруєнь. Мало не щотижня дорослі та діти потрапляють до лікарень через неякісні молочні, м’ясні та рибні продукти, понад чверть дітей віком до 12 років мають захворювання шлунково-кишкового тракту, непоодинокі випадки погіршення стану здоров’я вихованців дитсадків та шкіл після вживання приготованих там страв із «сумнівних» інгредієнтів. При цьому прикрі інциденти не лише створюють загрозу життю та здоров’ю людей, а й викликають недовіру споживачів до підприємства-виробника, торгівельних мереж та держави в цілому, яка повинна гарантувати безпечність своїх громадян.

А оскільки вибірковий контроль готової продукції не може служити цілковитою гарантією її безпечності, постало на часі впровадження системи, яка може визначити критичні точки виникнення небезпечних чинників та попередити їх появу.

Єдиною системою управління безпечністю харчових продуктів, яка довела свою ефективність та є прийнятою на міжнародному рівні, є система НАССР. НАССР – це латинська абревіатура, яка розшифровується як «система аналізу ризиків і контролю критичних точок». Вона дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Розроблено її було компанією «Pillsbury» спільно з лабораторіями збройних сил США та Національним управлінням з аеронавтики і космонавтики NASA під час роботи над Американською Космічною Програмою. Тоді перед NASA стояло завдання розробити систему, яка повністю виключає можливість утворення токсинів у харчовій продукції, призначеній для вживання екіпажем космічного корабля під час роботи у відкритому космосі. Для вирішення цієї проблеми у 1971 році компанія «Pillsbury» представила концепцію НАССР на першій Американській Національній Конференції з питань безпеки харчових продуктів. Оскільки ця система довела свою ефективність, невдовзі впровадити її зобов’язали всіх виробників консервів та переробників м’яса, а згодом ця вимога почала стосуватися усіх без винятку виробників харчових продуктів.

НАССР може застосовуватися до широкого спектру простих і складних операцій протягом усього ланцюга виробництва і реалізації продукції. Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки свій власний продукт і методи його виготовлення, постає завдання застосовувати такі ж вимоги і до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції і роздрібної торгівлі. Ця система контролю за безпечністю продукції охоплює весь процес «від поля до столу», починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем. Тож виробник не лише випробовує кінцевий продукт, а застосовує запобіжні заходи для того, щоб він був гарантовано безпечним. У разі внесення будь-яких змін до продукту, процесу, або до одного з етапів виробництва, підприємства харчової галузі повинні переглянути систему НАССР та внести до неї необхідні зміни.

Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу. Таким чином вдається уникнути втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

У наш час ця система є основною моделлю управління якістю та безпечністю харчових продуктів у промислово розвинених державах світу, тому відповідно до нового Регламенту Європейського парламенту і Ради № 852/2004 від 29 квітня 2004р. «Про гігієну харчових продуктів», всі харчові оператори, які працюють на ринку Європейського Союзу, не пізніше 1 січня 2006 року обов’язково повинні були впровадити і підтвердити систему НАССР на своєму підприємстві.

Що стосується України, то відповідно до Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів та продовольчої сировини» суб’єкти, які займаються виробництвом харчових продуктів, теж повинні в обов’язковому порядку розробити та впровадити санітарні заходи і систему управління безпечністю та якістю харчових продуктів на основі принципів НАССР.

Звести до мінімуму негативний вплив підприємства на довкілля покликані системи екологічного керування

Останнім часом контроль за впливом діяльності підприємств на довкілля набуває дедалі більшого значення, особливо якщо врахувати, що значна частина основних виробничих фондів України, не відповідає сучасним екологічним вимогам. В цій ситуації постає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище. Одним із таких шляхів стало впровадження систем екологічного управління.

У 1996 році Міжнародною Організацією із Стандартизації було видано перші відповідні стандарти ISO серії 14000. У 2004 році ці стандарти були переглянуті, а через два роки в Україні, як національний був прийнятий ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування». Він може використовуватися в організаціях всіх типів і маштабів діяльності з урахуванням географічних, культурних та соціальних відмінностей.

Розробка і впровадження системи екологічного управління за стандартами ISO серії 14000 дозволяє підприємству досягти раціонального використання корисних копалин, виробляти екологічно чисті продукти, звести до мінімуму вплив на навколишнє середовище (скиди, викиди і таке інше), економити ресурси, зокрема, всі види енергії, покращити імідж підприємства і як наслідок, збільшити його конкурентоспроможність, скоротити витрати, пов’язані з виникненням аварійних ситуацій та штрафних санкцій за рахунок визначення і постійного контролю всіх екологічних аспектів підприємства.

Управлінські можливості сертифікації за стандартами ISO 14000 полягають у тому, що підприємство, яке декларує свою відповідність цим стандартам і отримало відповідний сертифікат, мусить постійно підтверджувати факт відповідності вимогам стандартів шляхом регулярного проведення аудиту та перевірок. Процес сертифікації за міжнародними стандартами є достатньо затратним, тому вклавши в нього кошти, власник підприємства буде вимушений стежити за стабільною роботою систем екологічного управління, дотриманням екологічних та технологічних вимог. Впровадження стандарту зазвичай вимагає повного переоснащення підприємства та придбання сучасного очисного обладнання. Та на жаль, чимало екологічних проблем вирішуються лише після їх виникнення, хоча загальновідомо, що їх значно легше попередити, ніж усувати.

Міжнародні стандарти на сторожі гігієни та безпеки праці

Все більше організацій виявляють зацікавленість у досягненні високих результатів у сфері гігієни та безпеки праці за рахунок управління професійними ризиками, адже вимоги законодавства у цій сфері щоразу посилюються.

Багато підприємств проводять «аналізування» чи «аудити» гігієни й безпеки праці, щоб оцінити їх характеристики. Однак самі по собі такі заходи не можуть гарантувати, що діяльність організації не лише повністю відповідає, а й надалі відповідатиме усім правовим вимогам та внутрішній політиці у цій сфері. Для досягнення стовідсоткової результативності, такі процеси потрібно виконувати в межах комплексної структурованої системи управління організації.

Метою управління охороною праці є забезпечення безпеки, збереження здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Об'єктом управління в системі управління охороною праці є діяльність функціональних служб і структурних підрозділів конкретних керівників та інженерно-технічних робітників підприємств із метою забезпечення безпечних, нешкідливих та сприятливих умов праці на робочих місцях, виробничих ланках, у цехах і на підприємстві в цілому.

Мета впровадження системи управління охороною праці — це всебічне сприяння виконанню вимог, які повністю ліквідують, нейтралізують або знижують до допустимих норм вплив на працюючих небезпечних та шкідливих факторів виробничого середовища, забезпечують усунення джерел небезпеки, ізолювання від них персоналу, використання засобів, що усувають небезпечні ситуації та підвищують технічну безпеку. Власник підприємства зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

Стандарти серії OHSAS 18000 призначені забезпечити організацію елементами дієвої системи управління гігієною та безпекою праці.

ДП «Полтавастандартметрологія»
Поділіться з друзями:   

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини