Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–лютий 2018 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляють про соціально-економічне становище Полтавської області за січень-лютий 2017 рік.

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1412823 особи. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1006 осіб.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення зменшився на 252 особи.

Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 997 осіб, померлих – 2183 особи.

РИНОК ПРАЦІ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 26,1 тис. осіб, із них допомогу по безробіттю отримували 88,0%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7136 грн (у січні 2017р. – 5466 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно із січнем 2017р. становив 114,6%.

Упродовж січня 2018р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, або на 1919,9 тис.грн, і на 1 лютого становила 39,8 млн.грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 12,8 тис. домогосподарств на суму 17,3 млн.грн.

Крім того, у січні–лютому 2018р. 206 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У лютому 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 448,0 млн.грн, що становило 73,9% нарахованих за цей період сум, за постачання електричної енергії – відповідно 85,7 млн.грн і 75,0%.

ПРАВОПОРУШЕННЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–лютого 2018р. обліковано 4079 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін у січні–лютому 2018р. становив 102,3% (у січні–лютому 2017р. – 101,6%).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. індекс промислової продукції становив 98,7%.

Не досягнуто рівня січня–лютого 2017р. у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (індекс промислової продукції становив 98,3%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (96,8%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (91,7%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (74,7%). Водночас одержано приріст продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (38,9%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (12,2%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (9,8%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (2,2%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–лютому 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 101,4%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 102,8%, у господарствах населення – 99,5%.

У січні–лютому 2018р. реалізовано на забій (у живій масі) 16,1 тис.т сільськогосподарських тварин (на 8,0% менше порівняно з січнем–лютим 2017р.), вироблено 108,5 тис.т молока (на 0,9% більше) та одержано 124,0 млн.шт яєць (на 1,9% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 45,3%, 37,2% та 26,3%.

За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 244,6 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у тому числі корів – 122,2 тис. (на 4,2% менше); свиней – 325,5 тис. (на 15,4% менше), овець та кіз – 50,8 тис. (на 2,1% менше), птиці свійської – 4957,6 тис. голів (на 7,3% більше). У господарствах населення утримувалось 39,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,2%; свиней – 26,4%, овець та кіз – 82,7%, птиці свійської – 47,7%.

БУДІВНИЦТВО

У січні–лютому 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 788,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 87,7%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні 2018р. експорт товарів становив 161,3 млн.дол. США, імпорт – 107,6 млн.дол. Порівняно з січнем 2017р. експорт зменшився на 3,2% (на 5,3 млн.дол.), імпорт збільшився на 61,1% (на 40,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 53,7 млн.дол. (у січні 2017р. також позитивне – 99,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами з 88 країн світу.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 4171,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,5% більше від обсягу січня–лютого 2017р.

ТРАНСПОРТ

У січні–лютому 2018р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1061,4 млн.ткм, або 97,5% від обсягу січня–лютого 2017р. Підприємствами транспорту перевезено 4,0 млн.т вантажів, що становить 98,2% від обсягу січня–лютого 2017р.

У січні–лютому 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 373,1 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 15,4 млн. пасажирів, що становить відповідно 100,1% та 96,7% від обсягу січня–лютого 2017р.

Головне управління статистики у Полтавській області

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини