Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–червень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-червень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2017р. становила 1420425 осіб. Упродовж січня–травня 2017р. чисельність населення зменшилася на 6403 особи.

У січні–травні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 99,1 тис. домогосподарств на загальну суму 146593,9 тис.грн.

Крім того, 3750 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–травні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1764,5 млн.грн, що становило 94,9% нарахованих за цей період сум, та за електроенергію – 86,8 млн.грн і 75,9% відповідно.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2017р. становила 18,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,5%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–травні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5989 грн (у січні–травні 2016р. – 4175 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–травні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,4%.

Упродовж січня–травня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 3,1%, або на 851,9 тис.грн, і на 1 червня становила 28,0 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–червня 2017р. обліковано 12758 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2017р. становив 11242,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,0% більше від обсягу січня–червня 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–червні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 98,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 97,4%, у господарствах населення – 100,4%.

У січні–червні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 49,3 тис.т сільськогосподарських тварин (на 7,0% менше порівняно з січнем–червнем 2016р.), вироблено 390,2 тис.т молока (на 1,6% більше) та одержано 375,9 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 7,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 32,9%, 43,8% та 29,9%.

За розрахунками, на 1 липня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 267,5 тис. голів (на 4,4% менше, ніж на 1 липня 2016р.), у тому числі корів – 124,7 тис. (на 5,5% менше); свиней – 365,8 тис. (на 15,0% менше), овець та кіз – 71,6 тис. (на 0,3% більше), птиці свійської – 6572,2 тис. голів (на 4,6% менше). У господарствах населення утримувалось 43,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,8%; свиней – 31,6%, овець та кіз – 88,5%, птиці свійської – 65,6%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 95,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 92,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 87,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 87,0%.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (40,5%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (29,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2,6%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (1,6%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–червні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2476,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–червні 2017р. порівняно з січнем–червнем 2016р. становив 147,1%.

ТРАНСПОРТ

У січні–червні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 3540,6 млн.ткм, або 104,5% від обсягу січня–червня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 12,9 млн.т вантажів, що становить 107,5% від обсягу січня–червня 2016р.

У січні–червні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1267,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 50,8 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,7% та 94,7% від обсягу січня–червня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–травні 2017р. експорт товарів становив 826,5 млн.дол. США, імпорт – 384,2 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2016р. експорт збільшився на 36,6% (на 221,5 млн.дол.), імпорт – на 22,0% (на 69,3 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 442,3 млн.дол. (у січні–травні 2016р. також позитивне – 290,1 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 127 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2017р. становив 107,6% (у січні–червні 2016р. – 105,9%).

Головне управління статистики у Полтавській області

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини