Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–серпень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–серпень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2016р. становила 1431783 особи. Упродовж січня–липня 2016р. чисельність населення зменшилась на 7165 осіб.

У січні–липні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 170,1 тис. домогосподарств на загальну суму 116608,5 тис.грн.

Крім того, 4910 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У липні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 115,4 млн.грн (99,1% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2016р. становила 18,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,6% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–серпні 2016р. було працевлаштовано 16548 осіб (29,3% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у серпні – 1174 особи проти 1113 осіб у липні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у серпні 2016р., 52,5% становили жінки, 42,2% – молодь у віці до 35 років.

У серпні 2016р. частка працевлаштованих осіб порівняно з липнем збільшилася на 0,4 в.п. і становила 5,2% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–липні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4322 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 22,4%.

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 103,5%.

Упродовж січня–липня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 4,4%, або на 1,4 млн.грн, і на 1 серпня становила 30,0 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2016р. обліковано 18181 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 31,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2016р. становив 21981,7 млн.грн, що складає 106,9% обсягу січня–серпня 2015р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–червень 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4973,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 162,2% обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–серпні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 94,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,0%, у господарствах населення – 97,0%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 89,3%, продукції тваринництва – 101,8%.

На 1 вересня 2016р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) обмолочено на площі 381,5 тис.га, що становить 40,9% площ, посіяних під урожай 2016р. (торік – 46,1%); намолочено 15882,3 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 9,2% менше, ніж на 1 вересня 2015р., при середній урожайності 41,6 ц з 1 га обмолоченої площі (на 0,9 ц більше).

За січень–серпень 2016р. реалізовано на забій 68,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 0,1% більше порівняно з січнем–серпнем 2015р., вироблено 538,9 тис.т молока (на 1,1% більше) та 478,0 млн.шт яєць (на 8,0% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 28,3%, 45,3% та 31,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 279,9 тис.голів (на 1,8% менше, ніж на 1 вересня 2015р.), у тому числі корів – 130,4 тис. (на 1,6% менше); свиней – 427,2 тис. (на 2,9% менше), овець та кіз – 66,3 тис. (на 2,5% менше), птиці – 6658,8 тис.голів (на 4,4% більше). У господарствах населення утримувалось 42,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,2%; свиней – 29,6%, овець та кіз – 85,4%, птиці – 65,1%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,9%.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання індекс промислової продукції становив 99,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 95,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 93,5%.

Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (26,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (20,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (13,4%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (0,4%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (0,3%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–серпні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2315,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. порівняно з січнем–серпнем 2015р. становив 86,6%.

ТРАНСПОРТ

У січні–серпні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4501,3 млн.ткм, або 93,6% від обсягу січня–серпня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 15,6 млн.т вантажів, що становить 103,9% від обсягу січня–серпня 2015р.

У січні–серпні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі

1915,8 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 77,5 млн. пасажирів, що становить відповідно 111,5% та 99,1% від обсягу січня–серпня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–липні 2016р. експорт товарів становив 844,7 млн.дол. США, імпорт – 477,3 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2015р. експорт скоротився на 5,0% (на 44,3 млн.дол.), імпорт – на 9,8% (на 51,8 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 367,4 млн.дол. (у січні–липні 2015р. також позитивне – 359,8 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 121 країни світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2016р. становив 105,3% (у січні–серпні 2015р. – 140,8%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини