Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–травень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–травень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2016р. становила 1434871 особу. Упродовж січня–квітня 2016р. чисельність населення зменшилась на 4077 осіб.

У січні–квітні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 61,6 тис. домогосподарств на загальну суму 88809,6 тис.грн.

Крім того, 337 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У квітні 2016р. населенню області нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 198,5 млн.грн, оплачено населенням (включаючи погашення боргів попередніх періодів) – 319,8 млн.грн (161,1% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 23,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 82,4% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–травні 2016р. було працевлаштовано 12508 осіб (25,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у травні – 2145 осіб проти 4621 особи у квітні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у травні 2016р., 44,0% становили жінки, 31,1% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з квітнем 2016р. зменшилася на 6,6 в.п. і у травні 2016р. становила 7,7% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–квітні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4123 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,0%.

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 93,8%.

Упродовж січня–квітня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 8,3%, або на 2,6 млн.грн, і на 1 травня 2016р. становила 34,0 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–травня 2016р. обліковано 11882 кримінальних правопорушення, з них 31,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) у січні–травні 2016р. становив 13168,0 млн.грн, що складає 101,8% обсягу січня–травня 2015р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–березень 2016р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1529,0 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 112,6% обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–травні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–травнем 2015р. становив 101,2%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 101,5%, у господарствах населення – 100,7%.

За січень–травень 2016р. реалізовано на забій 45,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,0% більше порівняно з січнем–травнем 2015р., вироблено 308,4 тис.т молока (на 2,3% більше) та 285,6 млн.шт яєць (на 4,7% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34,4%, 41,4% та 31,9%.

За розрахунками, на 1 червня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 278,8 тис.голів (на 0,7% менше, ніж на 1 червня 2015р.), у тому числі корів – 132,3 тис. (на 0,8% менше); свиней – 431,8 тис. (на 0,4% більше), овець та кіз – 72,0 тис. (на 0,6% менше), птиці – 6033,2 тис.голів (на 10,7% більше). У господарствах населення утримувалось 41,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,0%; свиней – 28,9%, овець та кіз – 85,8%, птиці – 62,6%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,9%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 96,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 94,8%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 91,8%.

Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (27,7%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (20,1%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (14,6%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (6,6%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (0,8%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–травні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1190,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2016р. порівняно з січнем–травнем 2015р. становив 75,0%.

ТРАНСПОРТ

У січні–травні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2864,5 млн.ткм, або 93,8% від обсягу січня–травня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 10,1 млн.т вантажів, що становить 106,5% від обсягу січня–травня 2015р.

У січні–травні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1151,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 49,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 117,6% та 101,1% від обсягу січня–травня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–квітні 2016р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 476,7 млн.дол. США та 261,3 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2015р. експорт скоротився на 6,5% (на 33,4 млн.дол.), імпорт – на 3,9% (на 10,7 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 215,4 млн.дол. (у січні–квітні 2015р. також позитивне – 238,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 107 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2016р. становив 105,7% (у січні–травні 2015р. – 141,5%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини