Архів

Друк

Визначені імена 10 молодих вчених, які у 2018 році будуть отримувати іменну стипендію міського голови

23 лютого відбулось засідання конкурсної комісії щодо визначення іменної стипендії міського голови для молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ міста Полтави, яке провів її голова, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри загально-технічних дисциплін ПДАА, заслужений працівник народної освіти України Олексій Горик.

Серед членів комісії – начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Олена Ромас, ректор Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Віталій Зелюк, завідувач науково-дослідним експозиційним відділом природи Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського Світлана Кигим та представники полтавських вишів.

Рішенням п'ятдесят першої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 15 вересня 2015 року «Про заснування іменної стипендії міського голови для молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ міста Полтави» було започатковано іменну стипендію міського голови для молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ м. Полтава, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки й вже досягли визнаних результатів та примножують здобутки територіальної громади. Метою є заохочення та підтримка молодих учених Полтави, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, активні в громадській діяльності.

Виплата даної стипендії здійснюється з 2016 року, в кількості 10 іменних стипендій розміром 1500 грн. кожна.

Цього року до управління у справах сім'ї, молоді та спорту було подано 20 пакетів документів від претендентів на отримання іменної стипендії. Термін подання та вимоги щодо переліку документів було дотримано всіма кандидатами.

Так, за рішенням конкурсної комісії іменна стипендія міського голови призначена:

– Лесюк Альоні Станіславівні – аспіранту кафедри фінансів та кредиту 2 року навчання Полтавської державної аграрної академії;

– Яснолоб Ілоні Олександрівні – кандидату економічних наук, старшому викладачу кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії;

– Клепець Олені Вікторівні – асистенту кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

– Гасій Олені Володимирівні – кандидату економічних наук, доценту кафедри фінансів та банківської справи Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

– Горобець Олександрі Михайлівні – асистенту кафедри технології харчових виробництв і ресторанного господарства Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

– Филенко Борису Миколайовичу – лікарю патологоанатому другої категорії, асистенту кафедри патологічної анатомії з секційним курсом ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»;

– Бруслику Олексію Юрійовичу – кандидату юридичних наук, асистенту кафедри кримінального та адміністративного права і процесу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

– Ларцевій Ірині Ігорівні – доценту, кандидату технічних наук, доценту кафедри видобування нафти і газу та геотехніки Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

– Маслій Олександрі Анатоліївні – кандидату економічних наук, старшому викладачеві кафедри фінансів та банківської справи Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

– Калініченко Ірині Олександрівні – кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогічної майстерності Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського.

Поділіться з друзями:   

Останні новини