Архів

Друк

В ПНПУ імені В.Г. Короленка з’їхалися науковці з усієї України

Сьогодні у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка розпочала роботу Всеукраїнська науково-практична конференція «Упровадження основних положень Закону України «про вищу освіту» як засіб забезпечення європейського рівня діяльності вищої школи».

У роботі конференції взяли участь науковці з усієї України та Полтавщини, а також представники релігійних організацій. Ректор університету, професор Степаненко М. І. розпочав конференцію з привітанням усіх присутніх з початком роботи та днем студента: «усі ми є студентами, бо вчимося в період усього життя, і це навчання повинно приносити достойні та благі плоди за для розвитку нашої Держави та кожної людини». Так у своєму виступі «Освіта: на все життя чи упродовж життя?» член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та андрагогіки, начальник відділу педагогічної україністики ПНПУ імені В. Г. Короленка – Алла Бойко вказала на основні задачі щодо розвитку педагогічної освіти на сучасному етапі розвитку людини та суспільства в цілому. Надзвичайно важливу тему «Волонтерство в діяльності вищих навчальних закладів як вимога часу» підняла доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та андрагогіки ПНПУ імені В. Г. Короленка – Олена Ільченко.

У свою чергу представник духовенства УПЦ, священик Василій Фазан наголосив, що розвиток сучасної педагогічної освіти не можливий без духовно-релігійного виховання, без використання учителем у своїй освітній діяльності християнської заповіді «Возлюби ближнього свого, як сам себе», адже дитина, учень, студент у першу чергу потребує любові та поваги, а уже потім просвіти. Без усвідомлення саме цього усі потуги та діяння учителя будуть марними.

Після пленарного засідання конференція продовжила роботу в науково-методологічних студіях:

1. Креативність і стандартизація у сфері вищої освіти: національний та світовий вимір ХХІ століття;

2. Університетська автономія й академічна свобода як пріоритет національної освітньої політики;

та творчих наукових лабораторіях:

1. Інтернаціоналізація вищої школи – фактор реалізації стратегії міжнародного співробітництва в освітній галузі;

2. Європейська кредитно-трансферна система: проблеми і перспективи запровадження у вищій школі України;

дискусійних педагогічних майданчиках:

1. Теоретико-методичні основи втілення компетентнісного підходу до підготовки фахівця з вищою освітою: вітчизняний та зарубіжний досвід;

2. Концепція дистанційного навчання як інноваційного педагогічного засобу забезпечення освіти впродовж життя; 3. Європейський і світовий педагогічний досвід та здобутки реформування вищої освіти.

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини