Архів

Друк

На Полтавщині нині працює 21 вищий навчальний заклад

Функціонують 5 університетів, 2 академії, 1 інститут, 4 коледжі, 4 технікуми, 5 училищ.

Про це повідомив Сергій Шевчук, керівник Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА.

За даними Державної служби статистики України, мережа вищих навчальних закладів області налічує 21 навчальний заклад, із них: 7 (33,3% від загальної кількості) – ІІІ-ІV рівнів акредитації, 14 (66,7%) – І-ІІ рівнів акредитації.

Вищу освіту в них здобувають 53,4 тис. студентів.

У вищих навчальних закладах державної форми власності навчається 74,2% студентів (від їх загальної кількості), комунальної форми власності – 6%, недержавної форми власності – 19,8%.

Підготовку ще 6,5 тис. спеціалістів здійснюють 28 відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів різних форм власності, у тому числі: 3,6 тис. – за програмою спеціалістів, 2,9 тис. – за програмою молодшого спеціаліста.

Чисельність студентів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації на кожні 10 тис. населення становить 88 осіб (на Україні – 73), у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації — 276 осіб (на Україні – 380).

Усього ведеться підготовка фахівців за 103 напрямами.

У вищих навчальних закладах освіта надається за кошти державного та місцевого бюджетів, а також за кошти фізичних та юридичних осіб, за денною, вечірньою, заочною, дистанційною та екстернатною формами навчання.

У 7 вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації функціонують аспірантури, у 5 – докторантури, у яких навчається відповідно 590 аспірантів та 18 докторантів.

Успішно працюють 10 спеціалізованих вчених рад, які надають можливість здобувачам захистити докторські та кандидатські дисертації за 20 спеціальностями.

Поділіться з друзями:   

Останні новини