Архів

Друк

Виконання наукових та науково-технічних робіт у 2010 році

У 2010р. виконанням наукових та науково-технічних робіт займалися 24 підприємства та організації, загальна чисельність працюючих у них становила 1360 осіб, що на 6,9% більше, ніж у 2009р..

У т.ч. 1159 – виконавці наукових та науково-технічних робіт, з них дослідників – 842 особи, техніків – 192, допоміжного персоналу – 125.

Чисельність фахівців з науковими ступенями, що приймали участь у наукових та науково-технічних роботах, збільшилась порівняно з 2009р. на

2,6% і становила 241 особу, з них 30 докторів та 211 кандидатів наук. У 2010р. із загальної чисельності дослідників 28,6% мали науковий ступінь доктора або кандидата наук (у 2009р. – 28,7%).

У організаціях галузевого сектору зосереджено 50,4% виконавців наукових та науково-технічних робіт, у наукових установах академічного сектору – 25,1% та у вищих навчальних закладах – 24,5%.

У 2010р. внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних робіт власними силами становили (у фактичних цінах) 57722,5 тис.грн. (у 2009р. – 46166,9 тис.грн.), у т.ч. внутрішні поточні витрати – 55548,3 тис.грн. (з них на оплату праці витрачено 34577,4 тис.грн.),

капітальні витрати – 2174,2 тис.грн.

Фінансування витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт за рахунок держбюджету у 2010р. склало 22775,4 тис.грн. (у 2009р. – 18069,4 тис.грн.), його частка у загальному обсязі фінансування збільшилась на 0,4 в.п. і становила 39,5%. Найбільше за рахунок коштів

державного бюджету були профінансовані наукові установи академічного сектору та організації галузевого сектору (відповідно 11196,4 тис.грн. та 9534,2 тис.грн., або 49,2% та 41,9% від загального обсягу фінансування внутрішніх витрат за рахунок держбюджету). Значний обсяг коштів держбюджету (57,6%) був направлений на наукові та науково-технічні роботи в галузі природничих наук.

За 2010р. обсяг виконаних власними силами наукових та науково-технічних робіт становив 58771,1 тис.грн., у т.ч. обсяг фундаментальних

досліджень – 11731,2 тис.грн., прикладних – 11061,3 тис.грн., науково-технічних розробок – 17318,8 тис.грн., науково-технічних послуг –

18659,8 тис.грн. (за 2009р. відповідно – 49740,1 тис.грн., 8471,9 тис.грн., 11619,3 тис.грн., 14409,9 тис.грн., 15239,0 тис.грн.).

Фундаментальні та прикладні дослідження в більшій мірі виконувались науковими установами академічного сектору (57,7% та 51,9% загальних обсягів відповідних досліджень), науково-технічні розробки – організаціями галузевого сектору (85,3% загального обсягу цих робіт). Найбільше фундаментальних досліджень виконувалось у наукових установах та вузах, що мали багатогалузевий профіль, прикладних досліджень – у галузі природничих наук, науково-технічних розробок – у галузі технічних наук.

Основними виконавцями фундаментальних та прикладних досліджень і науково-технічних розробок були підприємства, організації м.Полтави.

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини