Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–листопад 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-листопад 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. станови-ла 1415881 особу. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 10947 осіб.

У січні–жовтні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату жит-лово-комунальних послуг 465,6 тис. домогосподарств на загальну суму 193398,1 тис.грн.

Крім того, 12022 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкоду-вання витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового пали-ва.

У січні–жовтні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 2582,2 млн.грн, що становило 95,6% нарахованих за цей період сум.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кі-нець листопада 2017р. становила 18,8 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,8%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–жовтні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількіс-тю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6392 грн (у січні–жовтні 2016р. – 4480 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періо-дом 2016р. становив 122,7%.

Упродовж січня–жовтня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 13,8%, або на 3754,5 тис.грн, і на 1 листопада становила 30,9 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–листопада 2017р. обліковано 21662 кримінальних правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоо-хоронними органами кримінальних проявів 31,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підпри-ємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльно-сті яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2017р. становив 22885,7 млн.грн, що у порів-нянних цінах на 8,7% більше від обсягу січня–листопада 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 82,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 76,6%, у господарствах населення – 92,7%. Індекс продукції рослинництва становив 78,2%, продукції тваринництва – 96,3%.

У січні–листопаді 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 88,2 тис.т сільськогосподарських тварин (на 9,6% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р.), вироблено 733,6 тис.т молока (на 0,5% менше) та одержано 684,1 млн.шт яєць (на 3,1% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 31,0%, 46,8% та 28,3%.

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 263,0 тис. голів (на 3,0% менше, ніж на 1 грудня 2016р.), у тому числі корів – 123,7 тис. (на 3,6% менше); свиней – 344,2 тис. (на 17,2% менше), овець та кіз – 59,5 тис. (на рівні відповідного періоду 2016р.), птиці свійської – 5854,7 тис. голів (на 4,4% більше). У господарствах населення утримувалось 43,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,2%; свиней – 32,5%, овець та кіз – 87,2%, птиці свійської – 53,9%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. індекс промислової продукції становив 99,5%.

Не досягнуто рівня січня–листопада 2016р. у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (індекс промислової продукції становив 96,8%), постачанні електроенергії, газу, па-ри та кондиційованого повітря (96,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (88,9%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (85,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (85,3%). Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (45,4%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (13,4%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (0,8%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4917,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 120,4%.

ТРАНСПОРТ

У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 6415,6 млн.ткм, або 100,9% від обсягу січня–листопада 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 23,8 млн.т вантажів, що становить 106,4% від обсягу січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2334,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 92,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,6% та 95,7% від обсягу січня–листопада 2016р.

(із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізнич-ним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 1514,1 млн.дол. США, імпорт –950,2 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 31,9% (на 366,3 млн.дол.), імпорт – на 35,5% (на 249,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 563,9 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. також позитивне – 446,7 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 136 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив 1050,9 млн.дол. та в розрахунку на одну осо-бу населення склав 737,5 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2017р. становив 112,2% (у січні–листопаді 2016р. – 113,1%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини