Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–серпень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-серпень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. стано-вила 1419166 осіб. Упродовж січня–липня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7662 особи.

У січні–липні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 406,4 тис. домогосподарств на загальну суму 180652,3 тис.грн.

Крім того, 8647 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на від-шкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побу-тового палива.

У січні–липні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні по-слуги 2101,6 млн.грн, що становило 97,9% нарахованих за цей період сум.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017р. становила 17,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,4%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–липні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати шта-тних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6217 грн (у січні–липні 2016р. – 4322 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,3%.

Упродовж січня–липня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 4,7%, або на 1271,9 тис.грн, і на 1 серпня становила 28,4 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2017р. обліковано 16699 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксова-них правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% – тяжкі та особливо тяж-кі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економі-чної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2017р. становив 15907,0 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня–серпня 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–серпні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 91,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 88,4%, у господарствах населення – 94,0%.

На 1 вересня 2017р. культури зернові та зернобобові обмолочено на площі 358,5 тис.га, що становить 37,8% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 40,9%); намолочено 13620,7 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 14,2% менше, ніж на 1 вересня 2016р., при середній урожайності 38,0 ц з 1 га обмолоченої площі (на 3,6 ц менше).

У січні–серпні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 64,7 тис.т сільськогосподарських тварин (на 5,5% менше порівняно з січнем–серпнем 2016р.), вироблено 536,7 тис.т молока (на 0,4% менше) та одержано 496,4 млн.шт яєць (на 3,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 29,4%, 45,9% та 29,8%.

За розрахунками, на 1 вересня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 273,9 тис. голів (на 2,1% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у тому числі корів – 126,2 тис. (на 3,2% менше); свиней – 350,6 тис. (на 17,9% менше), овець та кіз – 68,6 тис. (на 3,5% більше), птиці свійської – 6651,1 тис. голів (на 0,1% менше). У господарствах населення утримувалось 43,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 32,3%, овець та кіз – 88,6%, птиці свійської – 62,7%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–серпні 2017р. порівняно з січнем–серпнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,1%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 94,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 88,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових ви-робів та виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяль-ності – по 87,8% відповідно.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і мон-тажу машин і устатковання (40,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (23,2%), виробництві гумових і пластма-сових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (3,1%), постачанні електроене-ргії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,7%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–серпні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3404,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2017р. порівняно з сі-чнем–серпнем 2016р. становив 131,8%.

ТРАНСПОРТ

У січні–серпні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4664,9 млн.ткм, або 103,6% від обсягу січня–серпня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 16,9 млн.т вантажів, що становить 108,1% від обсягу січня–серпня 2016р.

У січні–серпні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в об-сязі 1706,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 66,9 млн. пасажирів, що становить відповідно 101,7% та 94,7% від обсягу січня–серпня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів заліз-ничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкош-товний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–липні 2017р. експорт товарів становив 1092,3 млн.дол. США, імпорт – 599,6 млн.дол. Порівняно з січнем–липнем 2016р. експорт збільшився на 30,2% (на 253,4 млн.дол.), імпорт – на 26,1% (на 124,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 492,7 млн.дол. (у січні–липні 2016р. також позитивне – 363,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 134 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капі-талу) в економіку області на 1 липня 2017р. становив 1032,2 млн.дол. та в розрахунку на одну особу населення склав 724,3 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–серпні 2017р. становив 107,8% (у січні–серпні 2016р. – 105,3%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини