Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–липень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-липень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2017р. становила 1419763 особи. Упродовж січня–червня 2017р. чисельність населення зменшилася на 7065 осіб.

У січні–червні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 236,2 тис. домогосподарств на загальну суму 160490,4 тис.грн.

Крім того, 6340 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–червні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1933,3 млн.грн, що становило 95,5% нарахованих за цей період сум, та за електроенергію – 75,7 млн.грн і 66,2% відповідно.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2017р. становила 17,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 81,8%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–червні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6122 грн (у січні–червні 2016р. – 4243 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–червні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 124,8%.

Упродовж січня–червня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,4%, або на 641,9 тис.грн, і на 1 липня становила 27,8 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–липня 2017р. обліковано 14688 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2017р. становив 13685,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,4% більше від обсягу січня–липня 2016р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–червень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5855,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 13,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–липні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 94,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –90,5%, у господарствах населення – 100,7%.

На 1 серпня 2017р. культури зернові та зернобобові (без кукурудзи) обмолочено на площі 323,0 тис.га, що становить 88,6% площ, посіяних під урожай 2017р. (торік – 88,0%); намолочено 12393,5 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 15,1% менше, ніж на 1 серпня 2016р., при середній урожайності 38,4 ц з 1 га обмолоченої площі (на 4,0 ц менше).

У січні–липні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 57,4 тис.т сільськогосподарських тварин (на 4,0% менше порівняно з січнем–липнем 2016р.), вироблено 462,7 тис.т молока (на 0,1% менше) та одержано 437,5 млн.шт яєць (на 5,4% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 30,1%, 45,3% та 29,9%.

За розрахунками, на 1 серпня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 272,7 тис. голів (на 2,7% менше, ніж на 1 серпня 2016р.), у тому числі корів – 126,9 тис. (на 3,4% менше); свиней – 366,6 тис. (на 15,3% менше), овець та кіз – 70,3 тис. (на 2,9% більше), птиці свійської – 6720,0 тис. голів (на 2,7% менше). У господарствах населення утримувалось 43,0% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 31,4%, овець та кіз – 88,6%, птиці свійської – 64,8%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 94,7%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 91,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 88,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 86,7%.

Водночас одержано приріст продукції у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (38,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (27,0%), виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (2,8%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2,3%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–липні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2942,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні 2017р. порівняно з січнем–липнем 2016р. становив 136,9%.

У січні–червні 2017р. прийнято в експлуатацію 119,9 тис.м2 загальної площі житла, що в 1,8 раза більше проти січня–червня 2016р.

ТРАНСПОРТ

У січні–липні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4126,3 млн.ткм, або 105,3% від обсягу січня–липня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 14,9 млн.т вантажів, що становить 108,4% від обсягу січня–липня 2016р.

У січні–липні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1490,4 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 58,7 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,0% та 94,5% від обсягу січня–липня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–червні 2017р. експорт товарів становив 953,7 млн.дол. США, імпорт – 509,2 млн.дол. Порівняно з січнем–червнем 2016р. експорт збільшився на 31,6% (на 229,1 млн.дол.), імпорт – на 27,9% (на 111,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 444,5 млн.дол. (у січні–червні 2016р. також позитивне – 326,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 131 країни світу.

У І півріччі 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 15,2 млн.дол. та 66,8 млн.дол. Порівняно з І півріччям 2016р. експорт збільшився на 2,0% (на 0,3 млн.дол.), імпорт – на 1,3% (на 0,9 млн.дол.). Негативне сальдо становило 51,6 млн.дол. (у І півріччі 2016р. також негативне – 51,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 112 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2017р. становив 107,8% (у січні–липні 2016р. – 106,1%).

Головне управління статистики у Полтавській області
Поділіться з друзями:   

Останні новини