Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–травень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-травень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 1421783 особи. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 5045 осіб.

У січні–квітні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 93,6 тис. домогосподарств на загальну суму 144072,9 тис.грн.

Крім того 981 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–квітні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1534,7 млн.грн, що становило 95,9% нарахованих за цей період сум, та за електроенергію – 59,9 млн.грн і 52,4% відповідно.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2017р. становила 19,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,3%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–квітні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5891 грн (у січні–квітні 2016р. – 4123 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 123,8%.

Упродовж січня–квітня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 8,3%, або на 2,3 млн.грн, і на 1 травня становила 24,9 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–травня 2017р. обліковано 10877 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2017р. становив 9253,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,9% більше від обсягу січня–травня 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 98,6%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 96,8%, у господарствах населення – 101,3%.

У січні–травні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 43,0 тис.т сільськогосподарських тварин (на 4,4% менше порівняно з січнем–травнем 2016р.), вироблено 309,8 тис.т молока (на 0,5% більше) та одержано 312,3 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 9,3% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цієї продукції тваринництва становила відповідно 34,7%, 43,2% та 29,3%.

За розрахунками, на 1 червня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 267,5 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі корів – 126,9 тис. (на 4,1% менше); свиней – 367,6 тис. (на 14,9% менше), овець та кіз – 72,2 тис. (на 0,3% більше), птиці свійської – 5979,9 тис. голів (на 0,9% менше). У господарствах населення утримувалось 42,6% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,0%; свиней – 30,9%, овець та кіз – 87,5%, птиці свійської – 62,1%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,0%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 99,1%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 93,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 93,2%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 88,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 85,0%.

Зросло виробництво продукції машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (в 1,5 раза). Також приріст продукції одержано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (29,1%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3,1%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2016,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 151,4%.

ТРАНСПОРТ

У січні–травні 2017р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2965,3 млн.ткм, або 103,5% від обсягу січня–травня 2016р. Підприємствами транспорту перевезено 10,9 млн.т вантажів, що становить 107,7% від обсягу січня–травня 2016р.

У січні–травні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1031,0 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 42,6 млн. пасажирів, що становить відповідно 102,0% та 94,6% від обсягу січня–травня 2016р. (із січня 2017р. ПАТ “Укрзалізниця” змінило порядок обліку перевезень пасажирів залізничним транспортом у приміському сполученні, які користуються пільгами на безкоштовний проїзд залізничним транспортом, та здійснило перерахунок даних за 2016р. Для коректного порівняння даних 2016 та 2017рр. дані за 2016р. щодо кількості перевезених пасажирів та пасажирообороту перераховано з урахуванням актуалізованих даних ПАТ “Укрзалізниця”).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–квітні 2017р. експорт товарів становив 664,7 млн.дол. США, імпорт – 299,2 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. експорт збільшився на 41,4% (на 194,6 млн.дол.), імпорт – на 14,2% (на 37,1 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 365,5 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. також позитивне – 208,0 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 121 країни світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2017р. становив 1015,2 млн.дол., в розрахунку на одну особу населення – 712,4 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2017р. становив 105,5% (у січні–травні 2016р. – 105,7%).

Головне управління статистики у Полтавській області

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини