Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–квітень 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень-квітень 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1423360 осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3468 осіб.

У січні–березні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 74,3 тис. домогосподарств на загальну суму 121612,2 тис.грн.

Крім того, 861 домогосподарству було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–березні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 1246,0 млн.грн (92,8% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2017р. становила 21,3 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 82,2% осіб, які мали статус безробітного.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–березні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 5792 грн (у січні–березні 2016р. – 4066 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 122,8%.

Упродовж січня–березня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 12,5%, або на 3,4 млн.грн, і на 1 квітня становила 23,8 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–квітня 2017р. обліковано 9148 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2017р. становив 6873,7 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,4% більше від обсягу січня–квітня 2016р.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–березень 2017р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2258,4 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 43,5% більше від обсягу капітальних інвестицій за січень–березень 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–квітні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 98,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 96,5%, у господарствах населення – 101,0%.

У січні–квітні 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 36,6 тис.т сільськогосподарських тварин (на 2,4% менше порівняно з січнем–квітнем 2016р.), вироблено 234,0 тис.т молока (на 0,4% більше) та одержано 250,6 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 11,5% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37,4%, 40,9% та 29,1%.

За розрахунками, на 1 травня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 259,2 тис. голів (на 5,0% менше, ніж на 1 травня 2016р.), у тому числі корів – 125,8 тис. (на 4,9% менше); свиней – 369,7 тис. (на 13,4% менше), овець та кіз – 70,0 тис. (на 0,7% більше), птиці свійської – 4789,7 тис. голів (на 1,1% більше). У господарствах населення утримувалось 42,3% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 50,4%; свиней – 27,7%, овець та кіз – 86,6%, птиці свійської – 52,8%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. індекс промислової продукції становив 98,9%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 95,6%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 94,1%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 89,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 88,7%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 87,9%.

Найбільше (в 1,6 раза) зросло виробництво продукції машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання. Приріст продукції одержано також у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (34,4%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3,7%).

БУДІВНИЦТВО

У січні–квітні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1618,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2017р. порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 157,4%.

У січні–березні 2017р. прийнято в експлуатацію 63,8 тис.м2 загальної площі житла, що

у 3,9 раза більше проти січня–березня 2016р.

ТРАНСПОРТ

У січні–квітні 2017р. підприємствами транспорту виконано вантажооборот в обсязі 2349,8 млн.ткм та перевезено 8,8 млн.т вантажів.

У січні–квітні 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 814,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 33,8 млн. пасажирів.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 524,4 млн.дол. США, імпорт – 234,9 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт збільшився на 54,9% (на 185,8 млн.дол.), імпорт – на 17,6% (на 35,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 289,5 млн.дол. (у січні–березні 2016р. також позитивне – 138,9 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 114 країн світу.

У І кварталі 2017р. обсяги експорту та імпорту послуг становили відповідно 7,3 млн.дол. та 35,1 млн.дол. Порівняно з І кварталом 2016р. експорт збільшився на 15,1% (на 1,0 млн.дол.), імпорт – на 18,7% (на 5,5 млн.дол.). Негативне сальдо становило 27,8 млн.дол. (у І кварталі 2016р. також негативне – 23,3 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 101 країни світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2017р. становив 104,4% (у січні–квітні 2016р. – 105,6%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини