Архів

Друк

Особливості проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Державна реєстрація прав – це офіційне визнання і встановлення державою факту набуття зміни чи припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Як і всі державні реєстрації, будь-то реєстрація юридичних осіб чи актів цивільного стану, дана реєстрація має свій порядок проведення і містить певні особливості, а саме:

1. Прийняття чи отримання документів для проведення державної реєстрації прав, формування та реєстрація заяв в базі даних таких заяв.

Кожна заява оформляється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, заповнюється українською мовою і підписується заявником. Така заява прикріплюється до документів, що подаються для державної реєстрації прав. Разом із заявою подаються оригінали документів, необхідних для реєстрації, а також квитанція про сплату адміністративного збору (крім осіб, які звільнені від сплати адміністративного збору).

Повний перелік документів, які необхідні для реєстрації певного речового права, закріплений у статті 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також у Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2. Виготовлення електронних копій документів шляхом сканування, якщо такі документи були подані у паперовій формі та розміщення їх у Державному реєстрі прав.

Електронні копії документів долучаються до заяви, що була зареєстрована у базі даних таких заяв.

3. Заяви, що реєструються у базі даних заяв, розглядаються в порядку черговості.

Розгляд заяв проводиться державним реєстратором, який встановлює черговість розгляду заяв, що зареєстровані в базі даних заяв на це саме майно, відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами та їх обтяженнями, а також наявність підстав для проведення державної реєстрації прав, зупинення розгляду заяви, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.

Якщо державним реєстратором, під час розгляду заяви, було виявлено раніше зареєстровані заяви на це саме майно, ніж заява, що ним розглядається, він терміново приймає рішення про розгляд заяви після прийняття рішення щодо реєстрації або відмови в реєстрації прав за результатом розгляду заяви, яка раніше була зареєстрована в базі даних заяв.

Черговість розгляду заяв проводиться як в процесі розгляду заяв про державну реєстрацію речових прав, так і під час розгляду заяв про державну реєстрацію обтяжень таких прав.

4. Здійснення перевірки документів щодо наявності підстав для зупинення розгляду заяв, зупинення державної реєстрації прав а також відмова у проведені державної реєстрації та прийняття відповідних рішень.

Якщо державним реєстратором під час розгляду заяви були виявлені підстави для зупинення розгляду заяви, він в терміновому порядку приймає відповідне рішення про зупинення розгляду заяви. У тому разі якщо заявник протягом 30 робочих днів виконав вимоги, що зазначаються у рішенні державного реєстратора, а також у разі коли державним реєстратором протягом цього самого строку з моменту прийняття відповідного рішення на запит отримано документи та/або інформацію, необхідні для державної реєстрації прав розгляд заяви відновлюється на підставі відповідного рішення про відновлення розгляду заяви.

Якщо заявником не виконано вимог зазначених у рішенні, а також не отримано відповідних документів або інформації на запит державного реєстратора, приймається рішення про відмову у проведенні державної реєстрації прав.

Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав проводиться у разі, якщо заявником були подані документи не в повному обсязі, а також ненадання інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо подання такої інформації є важливим для державної реєстрації прав.

5. Якщо відсутні всі підстави для зупинення розгляду заяви, зупиненні державної реєстрації прав чи відмови такої реєстрації, приймається рішення про державну реєстрацію прав.

6. Відкриття розділу в Державному реєстрі прав та внесення до відкритого чи спеціального розділу відповідних відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяжень, суб’єкти та об’єкти таких прав.

7. Формування витягу з Державного реєстру прав про проведену державну реєстрацію прав для подальшого використання заявником.

Державний реєстратор, після внесення відповідних відомостей до Державного реєстру прав, формує з нього витяг про проведену державну реєстрацію прав, розміщує його на веб-порталі Міністерства юстиції України для доступу до нього заявника, з метою перегляду, завантаження та друку. За бажанням заявника, даний витяг може бути надано державним реєстратором у паперовій формі з урахуванням строку державної реєстрації, за який сплачено адміністративний збір, без використання спеціального бланку з проставленням печатки державного реєстратора та його підписом.

Витяг як в електронній так і у паперовій формі має однакову юридичну силу та містить посилання на Державний реєстр прав.

8. Видача/отримання документів за результатом розгляду заяви.

Державний реєстратор невідкладно, після результатів розгляду заяви, повертає заявнику оригінали документів, що були подані для проведення державної реєстрації прав, видає витяг у паперовій формі (у випадку формування у паперовій формі), а у разі відмови у проведенні державної реєстрації прав – рішення щодо відмови в державній реєстрації прав. На заяві, яка долучалася до документів заявник зазначає, що документи отримані ним у повному обсязі і проставляє свій підпис.

Документи у паперовій формі, які не підлягають поверненню заявнику, заява, що долучалася до документів, поданих для державної реєстрації прав із зазначенням на ній відомостей щодо повернення документів в повному обсязі заявнику, а також інші заяви подані державному реєстратору разом із квитанцією про сплату адміністративного збору формуються та долучаються у реєстраційну справу та зберігаються державним реєстратором протягом трьох років.

Начальник Головного територіального управління юстиції у Полтавській області Олег Тимченко
Теги:
Поділіться з друзями:   

Останні новини