Архів

Друк

Соціально-економічне становище Полтавської області за січень–лютий 2017 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–лютий 2017 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 1425492 особи. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилася на 1336 осіб.

У січні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 31,0 тис. домогосподарств на загальну суму 48910,9 тис.грн.

Крім того, 722 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. У січні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 397,2 млн.грн (73,7% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2017р. становила 27,4 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 88,4% осіб, які мали статус безробітного.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з січнем 2016р. збільшився на 42,0% і становив 5466 грн.

Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 123,3%.

Упродовж січня 2017р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 2,8%, або на 0,8 млн.грн, і на 1 лютого становила 27,9 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–лютого 2017р. обліковано 4571 кримінальне правопорушення. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2017р. становив 3157,4 млн.грн, що у порівнянних цінах на 0,7% більше від обсягу січня–лютого 2016р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–лютому 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 95,0%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 91,5%, у господарствах населення – 99,9%.

У січні–лютому 2017р. реалізовано на забій (у живій масі) 17,5 тис.т сільськогосподарських тварин (на 6,4% менше порівняно з січнем–лютим 2016р.), вироблено 107,5 тис.т молока (на 0,7% більше) та одержано 121,7 млн.шт яєць від птиці свійської всіх видів (на 9,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 43,4%, 37,6% та 26,6%.

За розрахунками, на 1 березня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 255,1 тис. голів (на 2,3% менше, ніж на 1 березня 2016р.), у тому числі корів – 127,6 тис. (на 3,5% менше); свиней – 384,7 тис. (на 6,1% менше), овець та кіз – 51,9 тис. (на 8,1% більше), птиці свійської – 4621,8 тис. голів (на 4,9% більше). У господарствах населення утримувалось 39,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,5%; свиней – 24,2%, овець та кіз – 81,9%, птиці свійської – 50,5%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. індекс промислової продукції становив 101,8%.

Найбільше (у 2,2 раза) зросло виробництво продукції машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання. Приріст продукції одержано також у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (26,2%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (3,6%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (0,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 95,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 92,5%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 91,4%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 90,5%.

БУДІВНИЦТВО

У січні–лютому 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 735,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017р. порівняно з січнем–лютим 2016р. становив 156,1%.

ТРАНСПОРТ

У січні–лютому 2017р. підприємствами транспорту виконано вантажооборот в обсязі 1088,8 млн.ткм та перевезено 4,1 млн.т вантажів.

У січні–лютому 2017р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 372,7 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалося 16,0 млн. пасажирів.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У січні 2017р. експорт товарів становив 167,8 млн.дол. США, імпорт – 68,3 млн.дол. Порівняно з січнем 2016р. експорт збільшився на 93,6% (на 81,1 млн.дол.), імпорт – на 11,4% (на 7,0 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 99,5 млн.дол. (у січні 2016р. також позитивне – 25,4 млн.дол.).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами із 90 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2016р. становив 1003,8 млн.дол. США, що на 0,4% більше обсягу інвестицій на початок 2016р., та в розрахунку на одну особу населення склав 704,4 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–лютому 2017р. становив 101,6% (у січні–лютому 2016р. – 100,3%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини