Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень 2016 року

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за січень 2016 року.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 січня 2016р. становила 1438,9 тис. осіб. Упродовж 2015р. чисельність населення зменшилась на 10,1 тис. осіб.

У січні–грудні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 310,8 тис. домогосподарств, що становило 91,0% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 182809,3 тис.грн.

Крім того, 10127 домогосподарствам (81,1% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–грудні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 2233,3 млн.грн (93,3% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець грудня 2015р. становила 396,5 млн.грн.

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ

Кількість зареєстрованих безробітних за січень 2016р. збільшилась на 7,0% і на кінець місяця становила 32,5 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 86,4% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2016р. було працевлаштовано 731 особу, яка мала статус безробітного у цьому періоді, проти 751 особи у грудні 2015р.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у січні 2016р., 58,3% становили жінки, 37,9% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з груднем 2015р. зменшилась на 0,1 в.п. і у січні 2016р. становила 2,1% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

У січні–грудні 2015р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився на 19,0% і становив 3783 грн. Індекс реальної заробітної плати у січні–грудні 2015р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 78,8%.

Упродовж січня–грудня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 23,4%, або на 5,9 млн.грн, і на 1 січня 2016р. становила 31,4 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня 2016р. обліковано 2432 кримінальних правопорушення (що на 12,6% більше, ніж у січні 2015р.).

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі за січень 2016р. становив 2757,6 млн.грн, що складає 113,5% обсягу січня 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем 2015р. становив 97,7%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 95,2%, у господарствах населення – 100,9%.

За січень 2016р. реалізовано на забій 9,8 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,0% більше порівняно з січнем 2015р., вироблено 55,2 тис.т молока (на 0,9% більше) та 56,7 млн.шт яєць (на 0,5% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 51,0%, 38,4% та 26,6%.

За розрахунками, на 1 лютого 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 257,9 тис.голів (на 1,3% менше, ніж на 1 лютого 2015р.), у тому числі корів – 131,5 тис. (на 0,2% більше); свиней – 410,7 тис. (на 0,05% більше), овець та кіз – 45,1 тис. (на 2,0% більше), птиці – 4745,7 тис.голів (на 7,5% більше). У господарствах населення утримувалось 36,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 47,8%; свиней – 25,2%, овець та кіз – 77,8%, птиці – 54,7%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. індекс промислової продукції становив 98,6%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 93,1%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 89,3%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – 87,8%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 83,2%.

Водночас одержано приріст продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (41,7%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (24,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (7,0%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (3,2%).

БУДІВНИЦТВО

У січні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 161,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. становив 63,2%.

У 2015р. прийнято в експлуатацію 266,3 тис.м2 загальної площі житла, що на 53,1% більше проти 2014р.

ТРАНСПОРТ

У січні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 525,4 млн.ткм, або 84,6% від обсягу січня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 1,7 млн.т вантажів, що становить 94,8% від обсягу січня 2015р.

У січні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 210,1 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 9,3 млн. пасажирів, що становить відповідно 94,3% та 99,7% від обсягу січня 2015р.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2015р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 1481,0 млн.дол. США та 916,7 млн.дол. США. Порівняно з 2014р. експорт скоротився на 30,3%, імпорт – на 17,8%. Позитивне сальдо становило 564,3 млн.дол. США (за 2014р. також позитивне – 1010,0 млн.дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 128 країн світу.

За 2015р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили відповідно 56,2 млн.дол. США та 144,9 млн.дол. США. Порівняно з 2014р. експорт зменшився на 39,2%, імпорт – на 25,7%. Негативне сальдо становило 88,7 млн.дол. США (за 2014р. – також негативне 102,5 млн.дол. США).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 122 країн світу.

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2015р. становив 1000,6 млн.дол. США, що на 3,8% менше обсягу інвестицій на початок 2015р., та в розрахунку на одну особу населення склав 696,8 дол.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні 2016р. становив 101,0% (у січні 2015р. – 102,9%).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини