Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за січень–серпень 2015 року

Головне управління статистики повідомляє про соціально-економічне становище області за січень–серпень 2015 року.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У січні–серпні 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. індекс промислової продукції становив 94,6%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс промислової продукції становив 97,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,1%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 94,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 88,8%, машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 64,6%.

Водночас одержано приріст продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (10,6%), добувній промисловості і розробленні кар’єрів (1,8%).

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

У січні–серпні 2015р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–серпнем 2014р. становив 100,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах –102,1%, у господарствах населення – 98,7%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 102,5%, продукції тваринництва – 96,9%.

На 1 вересня 2015р. зернові та зернобобові культури (включаючи кукурудзу) обмолочено на площі 429,5 тис.га, що становить 46,1% площ, посіяних під урожай 2015р. (торік – 38,1%); намолочено 17486,4 тис.ц зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 18,7% більше, ніж на

1 вересня 2014р., при середній урожайності 40,7 ц з 1 га обмолоченої площі (на 0,3 ц більше).

За січень–серпень 2015р. реалізовано на забій 68,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 1,6% більше порівняно з січнем–серпнем 2014р., вироблено 533,0 тис.т молока (на 2,7% менше) та 442,5 млн шт. яєць (на 7,0% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 28,4%, 45,9% та 33,2%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–серпень 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. збільшився на 4,8%, у тому числі продукції рослинництва – на 7,0%, тваринництва – зменшився на 1,9%.

На 1 вересня 2015р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1519,8 тис.т зерна (на 27,0% більше проти 1 вересня 2014р.), у тому числі 1128,6 тис.т пшениці, 198,6 тис.т кукурудзи, 141,4 тис.т ячменю, 6,6 тис.т жита.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

За січень–червень 2015р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2781,8 млн грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах становить 57,4% обсягу капітальних інвестицій за січень–червень 2014р.

БУДІВНИЦТВО

У січні–серпні 2015р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2445,5 млн грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2015р. порівняно з січнем–серпнем 2014р. становив 86,7%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–липень 2015р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 884,5 млн дол. США та 518,6 млн дол. США. Порівняно з січнем–липнем 2014р. експорт скоротився на 33,4%, імпорт – на 18,5%. Позитивне сальдо становило 365,9 млн дол. США (за січень–липень 2014р. також позитивне – 692,5 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 120 країн світу.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі за січень–серпень 2015р. становив 18769,7 млн грн, що складає 77,2% обсягу січня–серпня 2014р.

ТРАНСПОРТ

За січень–серпень 2015р. вантажооборот підприємств транспорту становив 4808,6 млн ткм, що на 6,3% більше від обсягу січня–серпня 2014р. Підприємствами транспорту перевезено (відправлено) 15,0 млн т вантажів, що становило 94,9% від обсягу січня–серпня 2014р.

Залізничним транспортом за січень–серпень 2015р. відправлено 13,4 млн т вантажів, що на 5,1% менше, ніж за січень–серпень 2014р.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–серпень 2015р. виконано вантажооборот у обсязі 470,2 млн ткм і перевезено 1,6 млн т вантажів, що відповідно на 18,8% і 2,0% менше, ніж за січень–серпень 2014р.

За січень–серпень 2015р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1717,8 млн пас.км і перевезено (відправлено) 78,2 млн пасажирів, що відповідно на 11,9% менше та на 5,3% більше, ніж за січень–серпень 2014р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень–серпень 2015р. становив 140,8% (за січень–серпень 2014р. – 113,0%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–липень 2015р. становив 3531 грн і порівняно з січнем–липнем 2014р. збільшився на 14,7%. Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2015р. порівняно з січнем–липнем 2014р. становив 75,9%.

Упродовж січня–липня 2015р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 40,3%, або на 10,3 млн грн, і на 1 серпня 2015р. становила 35,7 млн грн.

У січні–липні 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 126,2 тис. домогосподарств, що становило 81,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 46214,9 тис.грн.

Крім того, 3318 домогосподарствам (74,8% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–липні 2015р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1220,7 млн грн (101,1% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець липня 2015р. становила 349,4 млн грн.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних за серпень 2015р. зменшилась на 4,8% і на кінець місяця становила 22,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 81,1% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості упродовж січня–серпня 2015р. було працевлаштовано 17,9 тис. осіб, або 30,2% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді, у тому числі у серпні 2015р. – 1,0 тис. осіб, що на 27,8% менше, ніж у липні поточного року.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у серпні 2015р., 55,1% становили жінки, 49,8% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з липнем 2015р. зменшилась на 1,2 в.п. і у серпні становила 3,8% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 серпня 2015р. становила 1443239 осіб. Упродовж січня–липня 2015р. чисельність населення зменшилась на 5736 осіб.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–серпня 2015р. обліковано 15841 кримінальне правопорушення (що на 24,5% більше, ніж у січні–серпні 2014р.).

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями:   

Останні новини