Архів

Друк

Соціально-економічне становище області за 2013 рік

Головне управління статистики у Полтавській області повідомляє про соціально-економічне становище області за 2013 рік.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У 2013р. порівняно з 2012р. збільшення обсягів виробництва спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 45,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 5,8%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 2,3%.

За підсумками 2013р. індекс промислової продукції становив 94,6%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За попередніми розрахунками, у 2013р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2012р. становив 119,8%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 127,6%, у господарствах населення – 107,3%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 123,6%, продукції тваринництва – 108,9%.

Під урожай 2013р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1720,0 тис.га, у тому числі аграрними підприємствами – на 1318,4 тис.га (76,7%), господарствами населення – на 401,6 тис.га (23,3%). Порівняно з 2012р. загальна посівна площа збільшилась на 9,3 тис.га (на 0,5%).

У 2013р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 5637,4 тис.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність – 55,8 ц з 1 га. Порівняно з 2012р. виробництво зерна збільшилось на 54,7% (на 1992,7 тис.т), що зумовлено, як підвищенням урожайності зернових культур (на 16,9 ц з 1 га, або на 43,4%), так і збільшенням зібраної площі (на 72,9 тис.га, або на 7,8%).

Господарствами всіх категорій у 2013р. реалізовано на забій 110,2 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 30,9% більше порівняно з 2012р., вироблено 786,8 тис.т молока (на 1,2% більше) та 641,1 млн шт. яєць (на 4,6% менше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34,9%, 50,3% та 32,9%.

За розрахунками, на 1 січня 2014р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 285,5 тис. голів (на 2,1% більше, ніж на 1 січня 2013р.), у тому числі корів – 134,2 тис. (на 0,4% більше); свиней – 429,4 тис. (на 5,7% більше), овець та кіз – 48,9 тис. (на 8,7% більше), птиці – 4550,8 тис. голів (на 16,0% менше). У господарствах населення утримувалось 41,9% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,7%; свиней – 29,6%, овець та кіз – 83,2%, птиці всіх видів – 59,6%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2013р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 3413,1 млн грн. Індекс будівельної продукції у 2013р. порівняно з 2012р. становив 85,6%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За січень–листопад 2013р. обсяги експорту та імпорту товарів області становили відповідно 2412,4 млн дол. США та 1227,1 млн дол. США і порівняно з січнем–листопадом 2012р. склали 75,8% та 69,1%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1185,3 млн дол. США (за січень–листопад 2012р. також позитивне – 1407,8 млн дол. США).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 114 країн світу.

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–грудень 2013р. становив 23079,5 млн грн, що на 8,0% більше обсягу січня–грудня 2012р.

ТРАНСПОРТ

За 2013р. підприємствами транспорту перевезено (відправлено) вантажів на 9,6% менше, ніж за 2012р. Вантажооборот зменшився на 13,1%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з 2012р. зменшилося на 2,8%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за 2013р. перевезено 2,8 млн т вантажів і виконано вантажооборот у обсязі 901,8 млн ткм, що становило відповідно 64,3% і 76,6% від обсягів 2012р.

За 2013р. пасажирським транспортом перевезено (відправлено) 113,5 млн. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 2750,5 млн пас.км, що відповідно на 6,0% більше та на 8,2% менше, ніж за 2012р.

ЦІНИ І ТАРИФИ

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2013р. становив 99,6% (за 2012р. – 99,1%).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–листопаді 2013р. становив 2955 грн і порівняно з січнем–листопадом 2012р. збільшився на 4,9%. Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2013р. порівняно з січнем–листопадом 2012р. становив 106,2%.

Упродовж січня–листопада 2013р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 7,6%, або на 1,2 млн грн, і на 1 грудня 2013р. становила 14,2 млн грн.

У січні–листопаді 2013р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 60,1 тис. сімей, що становило 96,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, на загальну суму 9502,7 тис.грн.

Крім того, 3925 сім’ям (78,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У січні–листопаді 2013р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 1195,5 млн грн (102,7% нарахованих за цей період сум). Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець листопада 2013р. становила 260,8 млн грн.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних за грудень 2013р. збільшилася на 26,6% і на кінець місяця становила 24,5 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 87,2% осіб, які мали статус безробітного.

За сприяння державної служби зайнятості у грудні 2013р. було працевлаштовано 1,0 тис. осіб, або 3,6% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці. Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у грудні 2013р., 50,9% становили жінки, 52,3% – молодь у віці до 35 років.

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення в області на 1 грудня 2013р. становила 1459,0 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2013р. чисельність населення зменшилась на 8806 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,6 особи.

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2013р. обліковано 17872 кримінальних правопорушення, з числа яких 17382 злочини виявлено органами внутрішніх справ, 256 – органами прокуратури, 123 – органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства та 99 – органами безпеки.

Поділіться з друзями:   

Останні новини