АрхівПолтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (ПНПУ)

Контакти:

Телефон: (0532) 56-23-13
Адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2
Web-сайт: http://pnpu.edu.ua
e-mail: allmail@pnpu.edu.ua
Приймальна комісія (тел.): (05322) 2-58-37

 

Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 6702 до 7707 (може змінюватися)
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

 

Кількість студентів: 8000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 1.69
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 7.15
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 160.31
Середній бал атестата абітурієнтів*: 172.7
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

Загальна інформація

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка – один із найстаріших педагогічних вищих навчальних закладів України, славний своїми освітньо-виховними традиціями.

Сьогодні Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка має 8 факультетів:

 • історичний,
 • природничий,
 • фізико-математичний,
 • філологічний,
 • технологій та дизайну,
 • психолого-педагогічний,
 • фізичного виховання,
 • один відокремлений Кримський психолого-педагогічний факультет (м. Сімферополь).

Полтавський національний педагогічний університет має 36 кафедр, успішно пройшов державну акредитацію, впровадивши ступеневу систему підготовку фахівців, у тому числі в магістратурі. Було відкрито аспірантуру з 12 спеціальностей і докторантуру з 2 спеціальностей.

У 2010-2011 навчальному році у Полтавському національному педагогічному університеті здобувають вищу освіту із 22 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" та за 19 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" 4819 студентів стаціонару, 3163 студенти заочної форми навчання, 55 екстернів, 185 магістрантів.

Професорсько-викладацький склад Полтавського національного педагогічного університету налічує 429 науково-педагогічних працівників.

Частка викладачів Полтавського національного педагогічного університету, що мають наукові ступені і звання складає 54%. Професійну підготовку студентів забезпечують 23 доктора наук, професора та 208 кандидатів наук, доцентів. У навчальному процесі на засадах сумісництва також задіяні 22 доктора наук, професора та 27 кандидатів наук, доцентів.

Прийом до Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та магістр.

Прийом до університету на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом.

До участі в конкурсі щодо зарахування за освітньо-кваліфікаційними програмами бакалавра допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.

Полтавський національний педагогічний університет приймає на перший курс зі скороченим терміном підготовки бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на відповідний напрям підготовки.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Фінансування підготовки фахівців проводиться:

 • за видатки державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;
 • за пільговими довгостроковими кредитами;
 • за кошти фізичних, юридичних осіб.

Матеріально-технічна база Полтавського національного педагогічного університету

Полтавський національний педагогічний університет розташовано у 4 навчальних корпусах, які разом із спортивним містечком, профілакторієм, будівлями 4 студентських гуртожитків, студентською їдальнею, технічними спорудами утворюють сучасне студентське містечко в центральній історичній частині міста.

Навчальний процес Полтавського національного педагогічного університету також здійснюється у розташованих неподалік навчально-виробничих майстернях та в університетському ботанічному саду, який, зокрема, є одним із "семи чудес" Полтави.

У Полтавському національному педагогічному університеті функціонує понад 200 навчальних аудиторій, кабінетів, лабораторій, класів, оснащених сучасною аудіовізуальною технікою, комп’ютерами та іншими технічними засобами навчання; 18 комп’ютерних класів з виходом в Інтернет, діє локальна мережа.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка має чотири власні гуртожитки на 1300 місць, які розташованих на території студмістечка університету. У гуртожитках дво- та тримісні кімнати з санвузлами, кухнями на кожному поверсі та пральнею. Вартість проживання у гуртожитку протягом одного навчального року (10 місяців – з 1 вересня по 1 липня) складає (за кошторисом 2010-2011 н. р.) 1228 грн., тобто 122,8 грн. за місяць проживання.

 

Полтавський національний педагогічний університет ім. Короленка (ПНПУ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Гуманітарні науки;
 • Журналістика та інформація;
 • Культура;
 • Мистецтво;
 • Педагогічна освіта;
 • Природничі науки;
 • Системні науки та кібернетика;
 • Соціально-політичні науки;
 • Фізико-математичні науки;
 • Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ"

 • Історія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова або географія*;
 • Філологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова або російська мова (за профілем). 3. Історія України*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЖУРНАЛІСТИКА ТА ІНФОРМАЦІЯ"

 • Журналістика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "КУЛЬТУРА"

 • Культурологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МИСТЕЦТВО"

 • Музичне мистецтво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс*;
 • Образотворче мистецтво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс*;
 • Хореографія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Творчий конкурс*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА"

 • Дошкільна освіта
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика або історія України*;
 • Корекційна освіта (за нозологіями)
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Іноземна мова або історія України*;
 • Початкова освіта
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Біологія або історія України*;
 • Професійна освіта (за профілем)
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*;
 • Соціальна педагогіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова або біологія*;
 • Технологічна освіта
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Біологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Фізика або хімія*;
 • Географія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Географія. 3. Історія України або математика*;
 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія*;
 • Хімія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Хімія. 3. Фізика або математика*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА"

 • Інформатика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Психологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Історія України або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ"

 • Математика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*;
 • Фізика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Фізика. 3. Математика або хімія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ"

 • Фізичне виховання
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Творчий конкурс*.

Схожі матеріали:

Поділіться з друзями: