АрхівПолтавська державна аграрна академія (ПДАА)

Контакти:
Телефон: (0532) 50-02-73
Адреса: 36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3
Web-сайт: http://www.pdaa.com.ua
e-mail: pdaa@pdaa.com.ua
Приймальна комісія (тел.): (05322) 2-29-94

 

Тип навчального закладу: Академія
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 5800 до 6940
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

 

Кількість студентів: 8420
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 1.99
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 8.23
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 159
Середній бал атестата абітурієнтів*: 146.65
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:
Загальна інформація

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, осередок науки, освіти і культури на Полтавщині, що має давню історію й перевірені часом педагогічні традиції.

Сьогодні у складі Полтавської державної аграрної академії діють 9 факультетів:

 • "Обліку та фінансів",
 • "Економіки та менеджменту",
 • "Механізації сільського господарства",
 • "Агрономічний",
 • "Інженерно-технологічний",
 • "Ветеринарної медицини",
 • "Заочного навчання",
 • "Інститут післядипломної освіти та дорадництва",
 • "Підготовки іноземних громадян".

Також у складі Полтавської державної аграрної академії діють:

 • три технікуми,
 • чотири коледжі,
 • ліцей,
 • проблемно-науково-дослідні лабораторії,
 • одне навчально-дослідне господарство та ряд інших підрозділів.

В Полтавській державній аграрній академії функціонує 35 кафедр, більшість з яких очолюють доктори наук, професори, і 19 філій кафедр, створених на базі науково-дослідних організацій та передових господарств області.

Навчальний процес Полтавської державної аграрної академії забезпечує кваліфікований професорсько-викладацький склад (479 осіб), у числі якого 26 професорів, докторів наук та 222 доцента, кандидата наук. В академії працює 4 академіка, один член-кореспондент і 14 заслужених працівників освіти та інших галузей.

У Полтавській державній аграрній академії підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру з 18 спеціальностей.

Щорічний випуск студентів Полтавської державної аграрної академії за останні три роки складає понад 1500 чоловік щорічно (денна і заочна форми), у тому числі за держзамовленням 51% (із них понад 98 відсотків направляються на роботу до сільськогосподарських підприємств Полтавської, Черкаської та інших областей).

У Полтавській державній аграрній академії підготовка студентів ведеться за ступеневою системою - бакалавр, спеціаліст, магістр, зі спеціальностей:

 • Облік і аудит
 • Менеджмент організацій
 • Агрономія
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Ветеринарна медицина
 • Механізація та електрифікація сільського господарства
 • Фінанси
 • Економіка підприємства

Навчання для одержання другої вищої освіти проводиться за денною і заочною формами за спеціальностями і спеціалізаціями:

 • Агрономія
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Фінанси та кредит.
 • Економіка підприємства
 • Облік і аудит
 • Менеджмент організацій
 • Технічний сервіс (спеціалізація)
 • Механізація переробки та зберігання с/г продукції (спеціалізація)

В інституті діють курси:

 • з вивчення національних стандартів бухгалтерського обліку;
 • підготовки спеціалістів у сфері малого та середнього бізнесу;
 • бізнес-планування у сфері виробництва та переробки сільськогосподарської продукції;
 • комп'ютерних інформаційних технологій;
 • комп'ютерних технологій обліку з використанням програм "1С Бухгалтерія", "Б-Туз" та ін.;
 • технології створення та супроводження Web -сайтів;
 • управління роздрібною торгівлею (мерчандайзинг);
 • основи комп'ютерної та інженерної графіки;
 • інтернет-технології у бізнесі;
 • управління транспортними потоками (логістика);
 • організація туристичного бізнесу;
 • ландшафтний дизайн;
 • основи програмування на Visual Basic.

Дипломні проекти виконуються на прикладі конкретних господарств (колективні сільськогосподарські підприємства, спілки селян, агрофірми, фермерські господарства та ін.).

У Полтавській державній аграрній академії майже половину дипломних робіт рекомендовано Державною екзаменаційною комісією до впровадження у виробництво.

Навчально-матеріальна база Полтавської державної аграрної академії

Навчально-матеріальна база ПДАА включає:

 • 5 навчальних корпусів,
 • навчально-виробничі майстерні,
 • спортивний комплекс,
 • віварій для утримання сільськогосподарських тварин,
 • ветеринарні клініки,
 • бібліотеку,
 • читальні зали.

В Полтавській державній аграрній академії функціонує 25 комп`ютерних класів, обладнаних сучасними комп`ютерами, які підключені до мережі Internet. Загальна кількість ПЕОМ на факультетах академії 585.

Студенти проживають у комфортабельному гуртожитку, обладнаному усім необхідним: холодильниками, меблями, пральними машинами, телевізорами, душовими кімнатами.

Міжнародна діяльність Полтавської державної аграрної академії

Полтавська державна аграрна академія має широкі міжнародні зв'язки з університетами, вищими сільськогосподарськими школами та фермерськими господарствами Німеччини, Австрії, Франції, Великобританії, Данії та Швеції.

 

Полтавська державна аграрна академія (ПДАА) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Ветеринарія;
 • Економіка та підприємництво;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Природничі науки;
 • Сільське господарство і лісництво;
 • Техніка та енергетика аграрного виробництва.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ВЕТЕРИНАРІЯ"

 • Ветеринарна медицина
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Хімія або фізика*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЛІСНИЦТВО"

 • Агрономія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Хімія або математика*;
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Математика або фізика*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА"

 • Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.
Поділіться з друзями: