АрхівКременчуцький національний університет ім. Остроградського

Контакти:

Телефон: (05366) 3-62-19, 3-60-00
Адреса: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Web-сайт: http://www.polytech.poltava.ua
e-mail: pk@kdu.edu.ua, office@kdu.edu.ua
Приймальна комісія (тел.): (05366) 3-20-02

 

Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): від 5000 до 10200 (може змінюватися)
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

 

Кількість студентів: 10000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.91
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 4.32
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 156.74
Середній бал атестата абітурієнтів*: 168.08
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

 

Загальна інформація

Стратегічним завданням Кременчуцького національного університету ім. Остроградського є реалізація принципів та ідей Болонської декларації, вихід на міжнародні стандарти освіти, забезпечення конкурентоспроможності випускників, визнання документів про вищу освіту за кордоном.

Сьогодні навчальний процес у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського забезпечують:

 • Навчально-науковий інститут електромеханіки, енергозбереження, і систем управління;
 • 7 факультетів: електроніки та комп'ютерної інженерії, управління, економіки, права і гуманітарних наук, механіки та матеріалознавства, транспортних засобів і технологій, природничих наук;
 • 32 кафедри;
 • технікум.

У Кременчуцькому національному університеті підготовка більш ніж 40 спеціальностям здійснюється за багатоступеневою системою: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за такими напрямами:

 • менеджмент, екологія,
 • геодезія,
 • картографія та землевпорядкування,
 • прикладна математика,
 • транспортні технології,
 • інженерна механіка,
 • металургія,
 • зварювання,
 • електротехніка,
 • електронні апарати,
 • комп'ютеризовані системи,
 • автоматика та управління,
 • комп'ютерна інженерія,
 • електромеханіка,
 • економіка і підприємництво,
 • право,
 • культура.

У структурі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського 32 кафедри та понад 30 допоміжних підрозділів. За денною і заочною формами навчання щорічно здобувають освіту біля 10 тисяч студентів. Успішно працює Центр післядипломної та дистанційної освіти. Діють аспірантура та докторантура, дві спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

У Кременчуцькому національному університеті навчальний процес за всіма рівнями підготовки забезпечують майже 600 викладачів, утому числі 59 докторів наук, професорів; 114 кандидатів наук, доцентів. Серед них - 9 академіків, 6 членів - кореспондентів галузевих Академій наук України.

Матеріально-технічна база Кременчуцького національного університету

До послуг студентів Кременчуцького національного університету:

 • 15 навчальних корпусів,
 • 26 сучасних комп'ютерних класи;
 • Інтернет;
 • бібліотека з комп'ютерною залою;
 • 60 спеціалізованих лабораторій;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • дві їдальні;
 • студентське кафе;
 • концертна зала;
 • чотири гуртожитки, об'єднані у студентське містечко;
 • сучасна спортивна база: спортивний комплекс "Політехнік, до якого входить стадіон з трибунами на 10000 місць; основне і запасне футбольні поля; дев'ять спортивних майданчиків; критий плавальний комплекс; легкоатлетичний манеж; чотири городкові корти; шість спеціалізованих приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять з тренажерним обладнанням, єдиний в області скеледром.

 

Кременчуцький національний університет ім. Остроградського проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Автоматика та управління;
 • Геодезія та землеустрій;
 • Гуманітарні науки;
 • Економіка та підприємництво;
 • Електротехніка та електромеханіка;
 • Інформатика та обчислювальна техніка;
 • Культура;
 • Машинобудування та матеріалообробка;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Металургія та матеріалознавство;
 • Право;
 • Природничі науки;
 • Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок;
 • Системні науки та кібернетика;
 • Соціально-політичні науки;
 • Транспорт і транспортна інфраструктура.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "АВТОМАТИКА ТА УПРАВЛІННЯ"

 • Системна інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ"

 • Геодезія, картографія та землеустрій
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Географія. 3. Історія України або математика*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ГУМАНІТАРНІ НАУКИ"

 • Філологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова або російська мова (за профілем). 3. Історія України*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Маркетинг
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Товарознавство і торговельне підприємництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або хімія*;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

 • Електротехніка та електротехнології
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ІНФОРМАТИКА ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА"

 • Комп’ютерна інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "КУЛЬТУРА"

 • Документознавство та інформаційна діяльність
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Іноземна мова або історія України*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МАШИНОБУДУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛООБРОБКА"

 • Інженерна механіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*;
 • Машинобудування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕТАЛУРГІЯ ТА МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО"

 • Інженерне матеріалознавство
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або хімія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРАВО"

 • Право
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Історія України. 3. Іноземна мова або математика*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ПРИРОДНИЧІ НАУКИ"

 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "РАДІОТЕХНІКА, РАДІОЕЛЕКТРОННІ АПАРАТИ ТА ЗВ'ЯЗОК"

 • Радіоелектронні апарати
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Фізика. 3. Математика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА"

 • Інформатика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ"

 • Психологія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Біологія. 3. Історія України або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ТРАНСПОРТ І ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА"

 • Автомобільний транспорт
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*;
 • Транспортні технології (за видами транспорту)
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.
Поділіться з друзями: