АрхівПолтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)

Контакти:

Телефон: (0532) 50-91-70, (05322) 2-18-36
Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
Web-сайт: http://www.pusku.edu.ua
e-mail: uo@uccu.org.ua, primcom@uccu.org.ua
Приймальна комісія (тел.): (05322) 7-91-60, (0532) 61-61-71

 

Тип навчального закладу: Університет
Форма власності: державна
Рівень акредитації: IV
Вартість навчання на рік (грн.): 6700
Форма навчання: денна, заочна
Кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

 

Кількість студентів: 15000
Кількість заяв на одне місце ліцензованого обсягу*: 0.29
Кількість заяв на одне місце державного замовлення* : 9.1
Середній бал ЗНО абітурієнтів*: 155.28
Середній бал атестата абітурієнтів*: 169.1
*За інформацією системи "Конкурс" 2010 року
Безкоштовне навчання:
Платне навчання:
Післядипломна освіта:
Аспірантура, докторантура:
Військова кафедра:
Гуртожиток:
Підготовче відділення:
Курси підготовки до ЗНО:

 

Загальна інформація

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) здійснює підготовку спеціалістів в галузі фінансів, обліку та аудиту, міжнародної економіки, економіки підприємства, менеджменту, управління персоналом та економіки праці, інформатики, економічної кібернетики, маркетингу, товарознавства та комерційної діяльності, організації торгівлі, товарознавства та експертизи в митній справі.

Місія Полтавського університету економіки і торгівлі

Місія ПУЕТ - забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів і співробітників в процесі їх спільної освітньої, наукової, інноваційної та організаційної діяльності; підготовка визнаних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів нового покоління – лідерів у сфері економіки, підприємництва, менеджменту, обслуговування, харчових та інформаційних технологій.

Полтавський університет економіки і торгівлі пройшов акредитацію на відповідність системі міжнародних стандартів управління якістю серії ІSO-9001:2008, розробив і успішно реалізує Комплексну програму впровадження системи управління якістю освітньої діяльності.

Освітня діяльність Полтавського університету економіки і торгівлі відповідає стандартам ІQNet (Міжнародної Мережі Сертифікації) та DQS GmbH (німецького органу сертифікації системи управління якістю).

До складу викладацького корпусу входить більше 60 докторів наук та професорів, 304 кандидатів наук та доцентів.

Матеріально-технічна база Полтавського університету економіки і торгівлі

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів перевищує 52,7 тис. кв. м.; чотири студентські гуртожитки, де проживають 2054 студенти, 50 мультимедійних лекційних аудиторій та комп’ютерних класів; спортивний комплекс; навчально-виробничий комбінат громадського харчування; комп’ютерний парк університету налічує 1500 ПЕОМ, які об’єднані в єдину університетську локальну мережу з можливостями доступу до мережі Internet та Uran.

Міжнародне співробітництво Полтавського університету економіки і торгівлі

Полтавський університет економіки і торгівлі приєднався до угоди українських університетів зі створення консорціуму для співробітництв зі Середземноморським університетом і готелями Анталії в Туреччині.

Відповідно до угоди здійснюються обмін студентами та набуття ними досвіду роботи в готельно-туристичному бізнесі, розвитку наукових, методичних досягнень, спрямованих на розвиток туризму як в Україні, так і в Туреччині.

 

Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) проводить підготовку бакалаврів за такими напрямами:

 • Економіка та підприємництво;
 • Культура;
 • Менеджмент і адміністрування;
 • Системні науки та кібернетика;
 • Сфера обслуговування;
 • Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО"

 • Економіка підприємства
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Економічна кібернетика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Маркетинг
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Міжнародна економіка
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Іноземна мова або географія *;
 • Облік і аудит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Товарознавство і торговельне підприємництво
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або хімія*;
 • Управління персоналом та економіка праці
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*;
 • Фінанси і кредит
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Історія України або географія*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "КУЛЬТУРА"

 • Документознавство та інформаційна діяльність
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Іноземна мова або історія України*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Менеджмент
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Географія або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СИСТЕМНІ НАУКИ ТА КІБЕРНЕТИКА"

 • Інформатика
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Фізика або іноземна мова*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ"

 • Готельно-ресторанна справа
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Іноземна мова. 3. Географія або історія України*.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ НАПРЯМУ "ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ"

 • Харчові технології та інженерія
  Конкурсні предмети: 1. Українська мова та література. 2. Математика. 3. Хімія або фізика*.
Поділіться з друзями: