АрхівВНЗ Полтавської області
1. Українська медична стоматологічна академія (УМСА)
2. Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка (ПНПУ)
3. Полтавський національний технічний університет ім. Ю.Кондратюка (ПНТУ)
4. Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ)
5. Полтавська державна аграрна академія (ПДАА)
6. Полтавський інститут економіки і права (ПІЕП) Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
7. Національна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України (Полтавська філія НАСОА)
8. Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління (КУЕІТУ)
9. Кременчуцький національний університет ім. Остроградського
10. Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права (КІ ДУЕП)
11. Київський національний університет культури і мистецтв (Полтавський факультет)