АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

12 трав 2016, 09:05

Роз’яснення по питанню звільнення працівника з роботи у зв’язку із незадовільним результатом випробування

Відповідно до статі 21 КЗпП України трудовий договір - є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

 
 
11 трав 2016, 09:05

Роз’яснення по питанню щодо відрахування із заробітної плати за час відпустки

За статтею 22 Закону України «Про відпустки» (надалі – Закон) у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержав відпустку повної тривалості, для покриття його заборгованості власник або уповноважений ним орган провадить відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок невідпрацьованої частини робочого року.

 
 
10 трав 2016, 11:25

Роз’яснення про мінімальні державні гарантії

Відповідно до статті 95 КЗпП України мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб.

 
 
05 трав 2016, 11:25

Чи можна проводити атестацію робочих місць за умовами праці, на які не прийнято працівників

Згідно з п. 1 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.1992 р. № 442, атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності і господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

 
 
27 квіт 2016, 11:25

Проведення атестації на новоствореному підприємстві

Публічне акціонерне товариство змінює види діяльності, а на його технологічній базі створено нове Товариство. Чи можна використовувати результати проведеної на попередньому підприємстві чергової атестації робочих місць за умовами праці, термін дії якої не минув, для робочих місць новоствореного підприємства, на період проведення атестації для підтвердження права на пільги та компенсації.

 
 
21 квіт 2016, 11:25

Роз'яснення щодо права на додаткову щорічну відпустку дезінфекторам лікувально-профілактичних установ, які займаються дезкамерною обробкою м'якого інвентарю

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 8 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України (Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679 ) (далі - Список).

 
 
20 квіт 2016, 11:05

Про додаткову відпустку за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем

Чи достатньо занести посаду працівника до списку посад, робіт та професій з ненормованим робочим днем, визначених колективним договором, та визначити в колективному договорі тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці для такої посади, щоб працівникові можна було надати щорічну додаткову відпустку?

 
 
19 квіт 2016, 11:05

Порядок надання додаткової відпустки учасникам бойових дій

Статтею 16-2 Закону України « Про відпустки» передбачено право учасників бойових дій, інвалідів війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

 
 
12 квіт 2016, 11:05

Роз’яснення по питанню обов’язкового працевлаштування інвалідів на підприємстві

Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-XIІ (Закон № 875) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

 
 
11 квіт 2016, 10:35

Про додаткову відпустку за особливий характер праці працівникам з ненормованим робочим днем

Чи достатньо занести посаду працівника до списку посад, робіт та професій з ненормованим робочим днем, визначених колективним договором, та визначити в колективному договорі тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці для такої посади, щоб працівникові можна було надати щорічну додаткову відпустку?

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua