АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

15 черв 2016, 13:15

Пільгова пенсія при неповному робочому дні

На підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці, однак деяким працівникам, професії яких передбачені Списками, відмовлено у праві на пенсію за віком на пільгових умовах з огляду на те, що вони не зайняті повний робочий день у шкідливих умовах. Чи правомірно це?

 
 
13 черв 2016, 13:15

Скорочена тривалість робочого часу для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці

Відповідно до статті 51 КЗпП України , для працівників, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці встановлюється скорочена тривалість робочого часу – не більш як 36 годин на тиждень.

 
 
09 черв 2016, 13:15

Роз’яснення по питанню особливостей працевлаштування неповнолітніх

Неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України (ст.187 КЗпП України).

 
 
03 черв 2016, 13:15

Про встановлення доплати за умови праці

Якій розмір доплат встановлюється працівнику, якщо на робочому місці за результатами атестації за умовами праці виявлено, що робоче місце не має показників важкості трудового процесу, але має шкідливі фактори напруженості праці?

 
 
25 трав 2016, 13:15

Стаж роботи, який дає право на щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці визначається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці,, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679) (далі - Список).

 
 
23 трав 2016, 13:15

Ведення трудової книжки працівника, який працює у фізичної особи – підприємця

Частиною 2 статті 48 КЗпП України та пунктом 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України і Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. N 58 (із змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.08.1993 р. за N 110 (далі - Інструкція) визначено, що трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи понад п'ять днів.

 
 
20 трав 2016, 13:15

Проведення медичних оглядів офісних працівників, які на протязі робочого дня працюють безпосередньо за персональними ЕОМ з рідкокристалічними моніторами (дисплеями)

Згідно зі ст. 153 КЗпП України на всіх підприємствах, в установах, організаціях створюються безпечні і нешкідливі умови праці, забезпечення котрих покладається на власника або уповноважений ним орган.

 
 
19 трав 2016, 12:05

Чи потрібно проводити атестацію за умовами праці, на робочих місцях працівників-сумісників

Відповідь надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Тетяна Сергіївна.

 
 
17 трав 2016, 09:05

Встановлення випробування при прийомі на роботу

Трудове законодавство України містить пряму норму, яка забороняє використання роботодавцем найманої праці без належного оформлення трудових відносин. Так, відповідно до ч.3 ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 
 
13 трав 2016, 09:05

Надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці - кухарю

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua