АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

12 вер 2016, 10:15

Роз’яснення про додаткові гарантії в працевлаштуванні для окремих категорій громадян

В наш час деякі категорії осіб не можуть самостійно витримати конкуренцію при працевлаштуванні. До них зокрема належать: інваліди, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування, молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах та інші. Для таких категорій громадян законодавством України встановлено додаткові гарантії при працевлаштуванні.

 
 
29 серп 2016, 13:15

Розрахунок часу, що дає право працівникові на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці

Пунктом 1 ч. 1 ст.8 Закону України «Про відпустки» передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я за відповідним Списком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р. №1290(із змінами).

 
 
10 серп 2016, 13:15

До уваги роботодавців, найманих працівників та громадських організацій

3 серпня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 461, якою затверджено нові Списки № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

 
 
29 лип 2016, 13:15

До уваги роботодавців та громадських організацій

29 липня 2016 року на офіційному веб-сайтіі Державної служби України з питань праці www.dsp.gov.ua оприлюднений проект наказу Міністерства соціальної політики України „Про затвердження Порядку здійснення контролю за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильністю застосування списків на пільгове пенсійне забезпечення”, розроблений Державною службою України з питань праці відповідно до статті 33 Закону України „Про охорону праці”, статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96. Проект наказу оприлюднений шляхом розміщення у розділі „Діяльність” → підрозділ „Регуляторна діяльність”.

 
 
27 лип 2016, 13:15

Гарантії для працівників під час розірвання трудового договору

Для працівників, які припиняють трудовий договір, може бути встановлено певні гарантії. Деякі з них установлюються для всіх працівників, інші - виключно для окремих категорій працівників.

 
 
25 лип 2016, 13:15

Правові підстави проведення атестації робочого місця

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування здійснює перевірку технічного стану та регулювання обладнання газорегулювальних пунктів (ГРП), ревізію, пуск та зупинку обладнання, перевірку щільності газопроводів. Бере участь у роботі з демонтажу, монтажу і ремонту обладнання газорегулювальних пунктів (ГРП)та компресорних установок. Чи обов’язково проводити на робочому місці атестацію за умовами праці?

 
 
22 лип 2016, 13:15

Якими нормативними актами слід керуватися для визначення переліку робочих місць, на яких потрібно провести атестацію робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Так, пунктом 4 зазначеного Порядку визначено, що атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на п’ять років.

 
 
21 лип 2016, 13:15

Харчування і його значення для здоров”я

Основне завдання харчування – покращення показників здоров”я населення шляхом максимального використання їжі як найбільш важливого фактору навколишнього середовища.

 
 
20 лип 2016, 13:15

Режим праці для вібронебезпечних професій

На сучасному етапі технічного прогресу проблема виробничої вібрації набула суттєвого соціального та гігієнічного значення. Це обумовлено, насамперед, зростанням впровадженням в різні галузі віброактивної техніки, в першу чергу, ручних машин. Правила для високих рівнів вібрації на організм людини призводить до передчасної втоми, зниження продуктивності праці, і досить часто – до появи професійної та зростання загальної захворюваності.

 
 
19 лип 2016, 13:15

Організація та проведення медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці та їх значення

Послідовність виконання медичних профілактичних заходів серед працюючих можна розділити на чотири основних етапи:

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua