АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

10 лют 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню щодо звільнення працівників по п.1 ст.40 КЗпП України та за власним бажанням по ст.38 КЗпП України під час перебування на лікарняному

Пунктом 1 ст.40 КЗпП України передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці.

 
 
07 лют 2014, 08:10

Легалізація заробітної плати та зайнятості населення

У нинішніх умовах проблемною залишається легалізація зайнятості населення та заробітної плати, реалізація гарантій оплати праці та організація заходів по недопущенню виникнення заборгованості з виплати заробітної плати. Підприємства, установи, організації та громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності при виплаті заробітної плати повинні дотримуватись вимог чинного законодавства, нести відповідальність за навмисне порушення норм законодавства щодо виплати заробітної плати.

 
 
06 лют 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню щодо надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які працюють за сумісництвом

Оскільки на роботі за сумісництвом працівник має право і на соціальні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, підстав для ненадання працівникам сумісникам соціальної відпуски за ст.19 Закону України «Про відпустки» немає.

 
 
29 січ 2014, 09:10

Роз’яснення щодо залучення працівників до надурочних робіт та оплата

Згідно з ст. 62 КЗпП України надурочними вважаються роботи понад встановлену тривалість робочого дня.

 
 
29 січ 2014, 09:10

Роз’яснення про державний контроль за дотриманням законодавства про працю

Про існування державного контролю за дотриманням законодавства про працю знає будь-який роботодавець, а тим більше — кожен працівник відділу кадрів, адже державні інспектори праці скоріш за все вже неодноразово були на вашому підприємстві з метою проведення перевірки або неодмінно завітають до нього найближчим часом.

 
 
28 січ 2014, 09:10

Роз’яснення по питанню виплати компенсації за невикористану відпустку за попередні роки під час звільнення працівника

Згідно з ч. 5 ст. 11 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості впродовж двох років поспіль.

 
 
25 січ 2014, 09:10

Роз’яснення про відмінність між сумісництвом та суміщенням на підприємстві

На практиці досить часто плутають такі поняття як «сумісництво» і «суміщення». Сумісництво слід відрізняти від суміщення, оскільки це різні поняття, які регулюються різними нормами законодавства про працю.

 
 
15 січ 2014, 09:10

Роз’яснення по питанню щодо звільнення працівників по п.1 ст.40 КЗпП України

Пунктом 1 ст.40 КЗпП України передбачена можливість розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадку змін в організації виробництва і праці. Під змінами в організації виробництва і праці в п. 1 ст. 40 КЗпП України, зокрема, мається на увазі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

 
 
19 груд 2013, 09:10

Роз'яснення щодо праці неповнолітніх

Особливості праці неповнолітніх регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення», нормативними актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств.

 
 
10 груд 2013, 09:10

Право на працю як одне з пріоритетних соціальних прав громадян України

Пріоритетним соціальним правом в Україні є право на працю.

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua