АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

25 бер 2014, 08:10

Наслідки найманої праці без оформлення трудових відносин

Відповідно до Конституції України кожна людина має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

 
 
24 бер 2014, 08:10

Роз’яснення з питання обмеження застосування жіночої праці

Рівні права і можливості в одержанні освіти, загальної і спеціальної підготовки призвели до того, що жіноча праця за своєю кваліфікацією зрівнялась з чоловічою. Але крім роботи на виробництві жінки багато сил і часу приділяють домашньому господарству і вихованню дітей.

 
 
20 бер 2014, 08:10

Роз’яснення щодо внесення змін до записів трудової книжки

У деяких випадках (зміна зазви підприємства, виявлення помилок у тексті запису) може виникнути необхідність внесення змін до трудової книжки або вкладишу до неї.

 
 
18 бер 2014, 08:10

Роз’яснення щодо поняття та особливості матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом

Наявність прямої дійсної шкоди. Відповідно до статті 130 КЗпП працівники несуть матеріальну відповідальність не за будь-яку завдану ними роботодавцеві шкоду, а лише за пряму дійсну шкоду.

 
 
17 бер 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню щодо оплати листка непрацездатності в період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати

За статтею 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон) допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу).

 
 
12 бер 2014, 08:10

Роз’яснення щодо поняття та особливості матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом (частина 1)

Матеріальна відповідальність працівника – вид юридичної відповідальності, що полягає в обов’язку працівника відшкодовувати в установлених трудовим законодавством порядку і розмірах шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації чи фізичній особі, з якими він уклав трудовий договір (далі - роботодавець), унаслідок невиконання чи неналежного виконання ним без поважних причин своїх трудових обов’язків.

 
 
05 бер 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню оплати роботи у вихідний день

Норми оплати роботи у вихідні дні належать до державних норм з оплати праці, які є обов’язковими для підприємств усіх форм власності і господарювання (ст. 12 Закону України «Про оплату праці»).

 
 
26 лют 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню оплати праці в Україні

Конституція України гарантує кожному громадянину право на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

 
 
25 лют 2014, 08:10

Трудове законодавство України щодо праці неповнолітніх

Чимало дітей в Україні, як і в усьому світі, працюють. Особливості праці неповнолітніх регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про відпустки», «Про охорону праці», «Про охорону дитинства», «Про зайнятість населення», нормативними актами Кабінету Міністрів України та профільних міністерств. Неповнолітні у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

 
 
18 лют 2014, 08:10

Роз’яснення по питанню виплати грошової компенсації за всі невикористані дні соціальної відпустки

У найманих працівників виникає багато питань щодо виплати при звільненні грошової компенсації за всі не використані дні соціальної відпустки.

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua