АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

11 черв 2014, 07:10

Роз'яснення по питанню оплати праці неповнолітніх працівників

Статтею 51 КЗпП України передбачено скорочену тривалість робочого часу для працівників віком від 16 до 18 років - 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років - 24 години на тиждень.

 
 
03 черв 2014, 07:10

Недоліки тіньової зайнятості

Громадяни України не рідко ведуть розмови, про рівень життя не нижче прийнятого у Європі, але в дійсності застосовують подвійні або навіть потрійні стандарти власного мислення та ставлення до прав та обов’язків. Отже маємо те, що маємо, – говоримо про справедливі зарплати та пенсії, виплачуючи при цьому робітникам зарплатню у “конвертах”. А хто ж тоді нам надасть пенсію у “конвертах”? Відповідь потрібно знайти як можна скоріше.

 
 
29 трав 2014, 07:10

Щодо повідомлення про надання відпустки

Згідно зі ст.10 Закону України "Про відпустки" черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом і доводиться до відома всіх працівників. Під час складання графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку.

 
 
27 трав 2014, 07:10

Роз'яснення щодо роботи у вихідні дні

Статтею 67 Кодексу законів про працю України передбачено, що при п'ятиденному робочому тижні працівникам надаються два вихідних дні на тиждень, а при шестиденному робочому тижні - один вихідний день.

 
 
23 трав 2014, 07:10

Роз’яснення щодо складання трудового договору між працівником і фізичною особою-підприємцем

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП) трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, відповідно до внутрішнього трудового розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату та забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю та угодою сторін.

 
 
22 трав 2014, 07:10

Роз’яснення по питанню відсторонення працівника від роботи

За ст. 46 КЗпП України відсторонення працівника від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається в такому разі: появи на роботі в нетверезому стані, стані наркотичного або токсичного сп’яніння; відмови або ухилення від обов’язкових медичних оглядів, навчання, інструктажу і перевірки знань з охорони праці та протипожежної охорони; в інших випадках, передбачених законодавством.

 
 
16 трав 2014, 07:10

Роз’яснення по питанню «Простій: поняття, оформлення та соціально-економічні гарантії»

У частині першій статті 34 КЗпП України дано визначення простою. Простій — це призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У ринкових умовах простої в роботі підприємства, установи чи організації (далі — підприємство) можуть виникати через тимчасові перебої у поставці сировини, брак заявок на виконання робіт чи послуг, тимчасову відсутність ринку збуту готової продукції, поламку обладнання чи аварію на виробництві, зокрема в системі очистки виробничих відходів тощо.

 
 
16 трав 2014, 07:10

Роз’яснення по питанню «Простій: поняття, оформлення та соціально-економічні гарантії»

У частині першій статті 34 КЗпП України дано визначення простою. Простій — це призупинення роботи, спричинене відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами. У ринкових умовах простої в роботі підприємства, установи чи організації (далі — підприємство) можуть виникати через тимчасові перебої у поставці сировини, брак заявок на виконання робіт чи послуг, тимчасову відсутність ринку збуту готової продукції, поламку обладнання чи аварію на виробництві, зокрема в системі очистки виробничих відходів тощо.

 
 
14 трав 2014, 07:10

Роз’яснення по питанню чи надається додаткова соціальна оплачувана відпустка працівникам, котрі працюють за сумісництвом

За частиною 2 ст. 21 КЗпП України працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці укладенням трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Ця норма закону дозволяє працівникам, крім основного трудового договору, укладати трудові договори про роботу за сумісництвом.

 
 
13 трав 2014, 07:10

Роз’яснення по питанню щодо випробування при прийнятті на роботу

Відповідно до ст.26 КЗпП України при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua