АрхівТДІзПП в Полтавській обл.

14 серп 2017, 13:50

Роз’яснення щодо роботи за сумісництвом

Особи, які проводять підприємницьку діяльність, є підприємцями. Підприємництво вважається господарська діяльність, що проводиться для досягнення економічних і соціальних результатів. Відповідно до ст.50 Цивільного кодексу України фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право на провадження підприємницької діяльності, яку не заборонено законом.

 
 
12 серп 2017, 13:50

Щодо складу та повноважень комісії з проведення атестації робочих місць за умовами праці

Основними нормативно-правовими актами , що регулюють процес проведення атестації робочих місць за умовами праці на підприємстві, є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442, та Методичні рекомендації щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Мінпраці України від 01.09.1992р. №41.

 
 
25 лип 2017, 13:50

Чи мають право на додаткову відпустку за роботу в шкідливих умовах робітники за професією шліфувальник

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

 
 
24 лип 2017, 13:50

Роз’яснення про працю неповнолітніх

Відповідно до статті 187 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП) неповнолітні, тобто особи, що не досягли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України.

 
 
23 лип 2017, 13:50

Управління Держпраці у Полтавській області інформує роботодавців та найманих працівників

Управління Держпраці у Полтавській області інформує роботодавців та найманих працівників про внесення змін до Списку № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Списку № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461

 
 
22 черв 2017, 13:50

Роз’яснення про зміни в законодавстві в частині збереження робочого місця та середнього заробітку за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації

З початку проведення антитерористичної операції на Сході України законодавство в частині збереження робочого місця та середнього заробітку за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації неодноразово змінювалося.

 
 
30 трав 2017, 13:50

Роз’яснення по питанню врахування доплати за роботу у вечірній час до мінімальної заробітної плати

За статтею 3-1 Закону України «Про оплату праці» (в редакції Закону України від 06.12.2016р. № 1774-VIII, далі – Закон) розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

 
 
16 трав 2017, 13:50

Чи мають право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі умови праці шеф - кухарі, які працюють у тих самих виробничих умовах, що й кухарі

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

 
 
15 трав 2017, 13:50

Складові заробітної плати, які мають враховуватись до мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017

Відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України), статті 3 Закону України «Про оплату праці» мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

 
 
20 квіт 2017, 13:50

Повідомлення Мінсоцполітики України про право на додаткову відпустку за особливий характер праці працівників державних органів, які не є державними службовцями

У адміністрації державних установ часто виникає питання: чи мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці зайняті роботою на персональних комп’ютерах працівники державних органів, які не є державними службовцями і виконують функції з обслуговування (завідувач архіву, протокольної частини, копіювально-розмножувального бюро, інспектор, секретар керівників та працівники інших професій та посад, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15).

 
 

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua