АрхівДрук

Роз’яснення щодо роботи за сумісництвом

Особи, які проводять підприємницьку діяльність, є підприємцями. Підприємництво вважається господарська діяльність, що проводиться для досягнення економічних і соціальних результатів. Відповідно до ст.50 Цивільного кодексу України фізична особа з повною цивільною дієздатністю має право на провадження підприємницької діяльності, яку не заборонено законом.

Фізична особа-підприємець виконує роботу, надає послуги замовникові як приватний підприємець тільки на підставі цивільно-правових договорів (договорів підряду, про надання послуг тощо). Оскільки провадження підприємницької діяльності регулюється нормами господарського і цивільного права, оформлення відносин підприємства з фізичною особою як підприємцем можливе лише на підставі цивільно-правового договору. Фізичні особи, які працюють за такими договорами, не зараховуються до штату працівників підприємства й на них не поширюються норми трудового законодавства.

Водночас фізична особа - підприємець має право працювати на умовах трудового договору. У такому разі, незважаючи на одночасне виконання робіт (надання послуг) фізичною особою-підприємцем, робота цієї особи на умовах трудового договору з відповідним оформленням трудових відносин не може вважатися сумісництвом.

Відповідно до ст.21 КЗпП працівникові надано право реалізувати свої здібності до праці через укладення трудового договору на одному чи водночас на кількох підприємствах, в установах, організаціях. Це дає змогу працівникам, крім основного трудового договору, укладати договори про роботу за сумісництвом.

Сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору, у вільний від основної роботи час на тому самому або на іншому підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Ягодовська Яна Володимирівна
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua