АрхівДрук

Чи мають право на додаткову відпустку за роботу в шкідливих умовах робітники за професією шліфувальник

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам , зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України .

Список виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці (Додаток 1, Додаток 2), затверджено постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (із змінами) (далі Список).

Відповідно до розділу XXXIII «Загальні професії в усіх галузях господарства» названого Списку (Додаток 1) правом на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 7 календарних днів користуються робітники, зайняті обробкою, обдиранням, поліруванням, точінням і шліфуванням твердими, м’якими кругами та полотнами з нанесеними на них абразивними кругами, порошками (зернами) сухим способом (поз.150). Якщо характер робіт, виконуваних шліфувальниками відповідає вище зазначеним у Списку, робітники мають право на щорічну додаткову відпустку за умови проведення атестації робочих місць.

Відповідно до Порядку застосування Списку п.9 додаткова відпустка надається пропорційно фактично відпрацьованому часу.

У розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах у шкідливих і важких умовах праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, професій, посад (п.10 Порядку застосування Списку).

Згідно з п.4 Порядку застосування цього Списку конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці.

У випадках, коли тривалість додаткової відпустки за результатами атестації перевищує максимальну тривалість, вказаної у Списку, відпустка може бути продовжена на кількість днів цієї різниці за рахунок власних коштів підприємства.

Головний державний інспектор Управління
Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua