АрхівДрук

Роз’яснення про зміни в законодавстві в частині збереження робочого місця та середнього заробітку за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації

З початку проведення антитерористичної операції на Сході України законодавство в частині збереження робочого місця та середнього заробітку за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації неодноразово змінювалося.

Так, відповідно до Закону України від 27.03.2014 р. № 1169-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення проведення мобілізації» статтю 119 КЗпП України було доповнено частиною третьою такого змісту:

«Працівникам, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, гарантується збереження місця роботи, посади і середнього заробітку».

Згідно Закону України від 20.05.2014 р. № 1275-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації» у статті 119 КЗпП України частину третю викладено в такій редакції:

«За працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».

Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводилась за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. (Постанова КМУ № 105 від 04 березня 2015 р.).

Відповідно Закону України від 20.01.2015 р. № 116-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» у статті 119 КЗпП України частину третю після слів "на особливий період" доповнено словами "або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію".

Згідно Закону України від 14.05.2015 р. № 433-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду» у статті 119 КЗпП України у частині третій слова "призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період" замінено словами "призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період", а слова "до оголошення рішення про демобілізацію, але не більше одного року" - словами "до дня фактичної демобілізації".

Відповідно Закону України від 12.11.2015 р. № 801-VIII «Про внесення змін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період» у чатинах третій та четвертій статті 119 КЗпП України слова "в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності" замінено словами "фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову".

Згідно Закону України від 24.12.2015 р. № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» частину третю статті 119 КЗпП України викладено в такій редакції:

«За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, в яких вони працювали на час призову. Таким працівникам здійснюється виплата грошового забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Маковій Алла Сергіївна
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua