АрхівДрук

Чи мають право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі умови праці шеф - кухарі, які працюють у тих самих виробничих умовах, що й кухарі

Питання надання щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість регулюється ст. 7 Закону України «Про відпустки».

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам , зайнятим на роботах, пов’язаних із негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України .

Список виробництв, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, затверджено постановою КМУ від 17.11.97 р. № 1290 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679).

Відповідно до розділу XXXIII «Загальні професії в усіх галузях господарства» названого Списку правом на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 4 календарних днів користуються кухарі, які працюють біля плити (поз.77).

Згідно з п.4 Порядку застосування цього Списку конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці і базується на результатах гігієнічної оцінки умов праці за показниками та критеріями, затвердженими наказом МОЗ України від 31.12.97р. № 383/55, зареєстрованим у Мін’юсті України 28.01.98р. за №50/2490.

Також у п.3 Порядку зазначено, що працівникам, професії та посади яких не передбаченні у Списку , але які в окремі періоди робочого часу виконують роботу у виробництвах, цехах, за професіями і на посадах, означених Списком, додаткова відпустка надається на тих же підставах, що і працівникам, які мають право на таку відпустку.

Відповідно Класифікатора професій ДК 003:2010 у професії «кухар» та «шеф-кухар» мають однаковий код КП – 5122.

Отже, працівники за професією шеф-кухар можуть мати право на додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 4 календарних днів відповідно зазначеного Списку , якщо вони виконують роботи та працюють в таких умовах що і кухар, який працює біля плити, та при умові фактичної зайнятості на таких роботах не менше половини встановленої тривалості робочого дня.

Атестація проводиться згідно Порядку, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 01.08.1992 року №442 (зі змінами).

Головний державний інспектор Управління
Держпраці у Полтавській області Гаркава Н.В.
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua