АрхівДрук

Роз’яснення щодо коригування заробітної плати

Згідно з пунктом 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 (далі – Порядок), у разі підвищення тарифних ставок і посадових окладів відповідно до актів законодавства, а також за рішеннями, передбаченими колективними договорами (угодами), як у розрахунковому періоді, так і в періоді, впродовж якого за працівником зберігається середній заробіток, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються для обчислення середньої заробітної плати, за проміжок часу до підвищення коригується на коефіцієнт підвищення тарифних ставок, посадових окладів.

Отже, коефіцієнт, на який потрібно прокоригувати виплати, які враховуються для обчислення середньої заробітної плати, розраховується діленням окладу (тарифної ставки), установленого після підвищення, на оклад (тарифну ставку) до підвищення.

У разі зміни тарифної ставки (посадового окладу) окремим працівникам у зв’язку з присвоєнням вищого розряду, переведення на іншу вище оплачувану роботу (посаду) тощо коригування середньої заробітної плати не проводиться.

Отже, коригування заробітної плати проводиться, якщо останнє підвищення посадового окладу працівника відбулося в розрахунковому періоді.

На госпрозрахункових підприємствах і в організаціях коригування заробітної плати та інших виплат провадиться з урахуванням їхніх фінансових можливостей. Порядком передбачено можливість зменшення коефіцієнта коригування. Наказ про зменшення коефіцієнта коригування для всіх працівників підприємства погоджується з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

Непроведення коригування середньої заробітної плати є порушенням законодавства про працю з огляду на таке.

Згідно зі ст..3 КЗпП законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами.

Законодавство про працю складається з КЗпП та інших актів законодавства України, ухвалених відповідно до нього.

Розрахунок середньої заробітної плати для оплати часу відпустки відповідно до ст..21 Закону України «Про відпустки» визначається з урахуванням положень Порядку.

Головний державний інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Ягодовська Яна Володимирівна
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua