АрхівДрук

Доплата до посадового окладу працівникам клініко-діагностичної лабораторії

На робочих місцях працівників клініко-діагностичної лабораторії міської лікарні проведена атестація за умовами праці.

За результатами лабораторних досліджень з’ясовано, що в повітрі робочої зони присутні шкідливі хімічні речовини, але їх концентрація не перевищує гігієнічні норми. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 передбачено надання доплати до 12% до посадового окладу (тарифної ставки) робітникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці. Як бути у цьому випадку? В якому розмірі та за якими підставами можливе надання доплати до посадового окладу (тарифної ставки) працівникам клініко-діагностичної лабораторії?

 

Відповідь надає старший інспектор Управління Держпраці у Полтавській області Островська Тетяна.

Згідно статті 100 Кодексу законів про працю України підвищена оплата праці встановлюється на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці тощо.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року № 308/519 (п. 3.4.5.) робітникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, за результатами атестації робочих місць установлюється доплата в розмірі до 12 відсотків посадового окладу (тарифної ставки) відповідно до наведеного у додатку 6 Переліку робіт з шкідливими і важкими умовами праці.

Право на доплати за умови праці працівники мають, якщо умови праці на їх робочих місцях характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи, а саме: гранично допустимі концентрації (ГДК) та/або гранично допустимі рівні (ГДР), що має бути підтверджено результатами атестації робочих місць, порядок проведення якої затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.91 № 442.

Конкретні розміри доплат також визначаються на підставі атестації робочих місць і оцінці умов праці на них у відповідності до чинної в Україні постанови Держкомпраці СРСР, Секретаріату ВЦРПС «Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватися доплати робітникам за умови праці» від 03.10.1986 № 387/22-78. Доплати залежать від фактичного стану умов праці на робочих місцях із важкими і шкідливими умовами праці та встановлюються у наступних розмірах: - 4, 8, 12% до тарифної ставки (окладу).

У випадку підтвердження на робочих місцях шкідливих умов праці, атестаційна комісія підприємства включає їх до Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги і компенсації.

Гігієнічною класифікацією праці, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.04.2014 р. № 248, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються наявністю шкідливих виробничих факторів, що перевищують гігієнічні нормативи.

Із заданого питання випливає, що на робочих місцях клініко-діагностичної лабораторії концентрація шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не перевищує ГДК. Згідно Гігієнічної класифікації праці такий стан умов праці вважається безпечним. Надання пільг та компенсацій за роботу у безпечних умовах праці чинним законодавством не передбачено.

Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua