АрхівДрук

Підвищена оплата праці на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

Статтею 100 КЗпП України установлено, що на важких роботах, на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, на роботах з особливими природними, географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я встановлюється підвищена оплата праці. Перелік цих робіт визначається Кабінетом Міністрів України.

Розміри доплат в залежності від фактичного стану умов праці встановлюються керівниками об’єднань, підприємств і установ по узгодженню з профспілковим комітетом (представником трудового колективу) за результатом атестації робочих місць за умовами праці.

Основними діючими нормативними документами, що регулюють процес проведення атестації на підприємстві є Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ № 442 від 01.08.92 року (із змінами згідно постанови КМУ № 741 від 05.10.2016р.) та Методичні рекомендації № 41 від 01.09.1992 р.

Згідно зазначеного Порядку атестація проводиться атестаційною комісією в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. Позачергова атестація може бути проведена в тому випадку, якщо умови праці на підприємстві істотно змінилися.

Відповідно до Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умови праці, в цілях обґрунтованого визначення розмірів доплат за роботу в тяжких та шкідливих, особливо тяжких та особливо шкідливих умовах праці передбачено певний порядок оцінки фактичних умов праці на робочих місцях та застосування галузевих переліків робіт, де можуть здійснюватись відповідні доплати.

Доплати встановлюються у відсотках до тарифної ставки (окладу) у розмірах: на роботах з важкими і шкідливими умовами праці – 4, 8, 12%; на роботах з важкими і особливо шкідливими умовами праці – 16, 20, 24%.

Перелік конкретних робіт, робочих місць і розміри доплат за несприятливі умови праці є додатком до колективного договору підприємств, організацій та відокремлених підрозділів і затверджуються одночасно із заходами щодо поліпшення умов праці.

Під час укладання трудового договору роботодавець повинен проінформувати працівника під розписку про умови праці та про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору (стаття 5 ЗУ« Про охорону праці»).

Головний державний інспектор Управління
Держпраці у Полтавській обл. Гаркава Н.В.
Поділіться з друзями:   

Офіційний блог

Управління Держпраці у Полтавській області

 

Начальник - Щербак Сергій Леонідович

 

м. Полтава вул. Пушкіна, 119

e-mail: slnaglad@ukrpost.ua

Тел. (05322) 7-51-66

 

Сайт: http://dpu.gov.ua